torsdag 20 augusti 2009

Färre islänningar - för första gången på 120 år

Spanska sjukan och tidigare lågkonjunkturer stoppade inte befolkningsökningen på Island. Men den nuvarande ekonomiska krisen bryter trenden - för första gången på 120 år minskar befolkningen på Island. Det visar ny statistik från Hagstofa Íslands.

319 246 personer bodde på Island den 1 juli i år, en minskning med 0,03 procent jämfört med antalet invånare för ett år sedan.

1918 dog omkring 500 islänningar i spanska sjukan. Men samtidigt var nativiteten hög vilket borgade för att befolkningsökningen inte stannade av. Samma sak gällde vid den svåra ekonomiska krisen 1970.

1889 berodde befolkningsminskningen på att tusentals islänningar lämnade landet för att söka lyckan i Nordamerika. Island var då plågat av vulkanutbrott och hårda vintrar som begränsade tillgången på föda och dödade en stor del av landets boskap.

Barnafödandet, som sedan tidigare är bland de högsta i Europa, fortsätter också att öka på Island även i år. Men utflyttningen är ännu större. Främst rör det sig om gästarbetare som har valt att lämna Island men fler islänningar än vanligt har också emigrerat.

Ett annat trendbrott är att befolkningen i Västfjordarna alltjämt stiger efter årtionden av vikande invånarantal. Befolkningen i regionen ökade med 2,3 procent till 7 445 personer.

I Austurland fortsätter däremot nedgången. 12 649 personer bor nu i regionen, en minskning med 8,2 procent. Den beror främst på att flera stora industriprojekt nu är avslutade.

63,1 procent av islänningarna, 201 958 personer, bor i Reykjavík och dess kranskommuner. I själva Reykjavík minskar dock befolkningen med 879 personer. Däremot lockar Hafnarfjörður och Kópavogur allt fler.

Islands kommuner är nu 77 till antalet sedan Grímsey gått samman med Akureyri. För tillfället finns inga ytterligare beslutade samgåenden - och befolkningen i Árneshreppur har nu stigit till 51 personer tack vare den familj som flyttat in i prästgården i Trékyllisvík, vilket innebär att kommunen åter är över gränsen för tvångssammanslagning som är 50 invånare.