onsdag 26 augusti 2009

Islands villkor för att ta ansvar för Icesave

Om inte Nederländerna och Storbritannien godkänner det omförhandlade isländska Icesave-avtalet faller hela överenskommelsen. Då är det också sannolikt slut på förhandlingarna i alltinget - i stället får hela avtalet mellan länderna förhandlas om.

I morgon väntas alltinget rösta om Icesave. Överläggningarna i finansutskottet blev klara i går och som tidigare var alla utom Framstegspartiets Höskuldur Þórhallsson för uppgörelsen.

Självständighetspartiet tvekar dock alltjämt inför omröstningen i alltinget även om partiet förmodligen ställer sig bakom överenskommelsen. Därför har också flera nya förbehåll införts för att åstadkomma en så bred uppgörelse som möjligt.

I de nya villkoren är det framför allt två saker som sticker ut. Om inte Nederländerna och Storbritannien accepterar de isländska förändringarna av avtalet tar Island heller inget ansvar för skulden. En manöver som förefaller logisk - utan de nya förbehållen går det heller inte att få majoritet för uppgörelsen.

Det innebär att länderna åter får sätta sig vid förhandlingsbordet eller att Storbritannien och Nederländerna får försöka på annat sätt. Antingen genom att stämma Island inför domstol och riskera en högst osäker rättsprocess eller, vilket förefaller mer troligt, genom att med stöd från Internationella valutafonden och EU frysa ut landet och stoppa alla lån.

Islands ansvar för Icesave ska dessutom upphöra 2024 oavsett om det återstår något att betala av skulden eller inte.

Staten avsäger sig i och med avtalet heller inte rätten att kunna stämma Storbritannien för terrorstämplingen av Landsbanki.

Tilläggen som gjorts i finansutskottet signalerar en betydligt högre svansföring än tidigare. Något som förmodligen delvis beror på att debatten har förändrats de senaste veckorna. Avtalets konsekvenser för islänningarna har blivit mer kända samtidigt som Storbritanniens och Nederländernas förhandlingstaktik har fått kritik. Fler anser dessutom att inte enbart Island bör bära ansvaret för brister i det gemensamma europeiska regelverket.

Men framför allt är det kanske Islands ansökan om EU-medlemskap som spelar in. Om inte Storbritannien och Nederländerna visar kompromissvilja nu kommer förtroendet och intresset för EU att kollapsa.

Avgörandet ligger dock inte hos Självständighetspartiet. Det finns oavsett partiets linje en majoritet för Icesave i alltinget. Socialdemokraterna, Gröna vänstern och Medborgarrörelsen kommer att rösta ja medan Framstegspartiet och sannolikt även den politiske vilden Þráinn Bertelsson kommer att rösta nej.

Finansminister Steingrímur J. Sigfússon skapar en specialgrupp på fyra personer som ska utreda personer och företag i samband med krisen. Syftet är att starta skadeståndsprocesser mot sådana som har blåst nationen. Bankchefer och affärsmän kan bli aktuella, säger han till Vísir.

Nýja Kaupþing stämmer Kevin Gerald Stanford, Magnús Ármann och Þorsteinn M. Jónsson och kräver att de ersätter banken för lånet till Materia Invest. Männen är personligt ansvariga för lånet som uppgår till 720 miljoner isländska kronor, rapporterar Fréttablaðið.

Efter de senaste veckornas attacker mot bostäder och bilar tillhörande före detta toppchefer inom det isländska näringslivet har allt fler inom den forna finanseliten efterfrågat skydd, skriver Morgunblaðið.

Här kan du läsa mer om Icesave, här om attentaten mot näringslivstoppar och här förändringarna i Icesave-avtalet.