fredag 7 augusti 2009

Isländska män blir äldst i världen

Isländska män blir äldst i hela världen. Den genomsnittlige mannen blir 79,6 år - enligt ny statistik från Hagstofa Íslands räcker det till topplaceringen. Kvinnorna blir i snitt 83 år.

Islänningarna lever längre och längre. Och utvecklingen mot ett långt liv går också något snabbare än i de flesta västländer. Under 2000-talet har den isländske mannens genomsnittliga livslängd ökat med två år.

I Spanien och Frankrike blir kvinnorna i snitt 84,4 år. Den genomsnittliga isländska kvinnan hinner fylla 83 år - något som ger en sjundeplats i Europa.

Skillnaderna mellan könen håller också på att jämna ut sig. Med 3,4 års differens är livslängden mest lika på Island sett till de nordiska länderna.

Under 2008 avled 1 986 personer, 981 män och 1 005 kvinnor. Det motsvarar 6,2 dödsfall på 1 000 islänningar.

Spädbarnsdödligheten var 2,5 per 1 000 förlossningar vilket är näst lägst i Norden efter Sverige. De senaste åren har antalet legat på knappt tre. 1951 dog 27,3 barn per 1 000 förlossningar på Island.