lördag 1 augusti 2009

Ökande kostnader för socialt skyddsnät

Kostnaderna för det sociala skyddsnätet steg från 222,3 miljarder isländska kronor till 248 miljarder mellan 2005 och 2006. Med hänsyn till penningvärdet var ökningen 4,6 procent, visar ny statistik från Hagstofan.

Utgifternas del av bruttonationalprodukten minskade från 21,3 till 20,9 procent av BNP.

35 procent gick till hälso- och sjukvård, 29 procent till åldringsvård, 16 procent till funktionshindrade och 15 procent till barn och familjer. Därefter följer andra bidragstyper, stöd till överlevande, arbetslöshetsbidrag och bostadsbidrag.

47 procent av det totala stödet betalades ut i pengar.