torsdag 20 augusti 2009

Överklagar förtalsdom till Europadomstolen

Journalisten dömdes till 500 000 isländska kronor i skadestånd för artiklar om en strippklubb i Reykjavíkområdet. Med stöd av förlaget Birtingur och journalistförbundet Blaðamannafélag Íslands överklagas nu domen till Europadomstolen i Strasbourg.

I augusti 2007 publicerade tidskriften Vikan en granskning av en av strippklubbarna i Reykjavíkområdet. Tidigare anställda berättade att det förekom prostitution på klubben och att ägarna inte bara kände till detta utan också fick del av intäkterna. Det senare, koppleriverksamhet, var olagligt.

Efter att artiklarna publicerats backade dansarna om uppgifterna om försäljning av sexuella tjänster på klubben.

Ägaren förnekade bestämt påståendena om prostitution och stämde reportern och chefredaktören. Bägge friades i Héraðsdómur Reykjavíkur men i Hæstiréttur Íslands fälldes journalisten och dömdes till 500 000 kronor i böter för förtal.

Blaðamannafélag Íslands protesterade mot domen och kallade den ett hot mot tryckfriheten. Tillsammans med förlaget Birtingur vill de få målet prövat i Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna i Strasbourg. De anser att domen från Hæstiréttur Íslands hotar yttrandefriheten eftersom den gör enskilda journalister ansvariga för vad personer som intervjuas säger.

Dessutom tycker förlaget att flera domslut den senaste tiden har inskränkt yttrandefriheten, något som riskerar att omöjliggöra debatt i känsliga ämnen. Det är enligt Birtingur särskilt olyckligt med tanke på att media har en viktig roll i att belysa den ekonomiska krisen utan att riskera att stoppas av företag som inte vill få dålig publicitet.

Sedan artiklarna publicerades i Vikan har även köp av sexuella tjänster kriminaliserats. Nio alltingsledamöter - Siv Friðleifsdóttir (bilden), Atli Gíslason, Ásta R. Jóhannesdóttir, Birgitta Jónsdóttir, Eygló Harðardóttir, Ragnheiður Ríkharðsdóttir, Steinunn Valdís Óskarsdóttir, Þórunn Sveinbjarnardóttir och Þuríður Backman - har dessutom motionerat om att skrota de undantag i lagen som gör det möjligt för strippklubbarna att fortsätta med sin verksamhet.

Här kan du läsa mer om förtaldsdomen mot Vikanjournalisten.

Foto: Lennart Perlenhem/Norden.org