lördag 26 december 2009

Rekordmånga utlandsfödda på Island

Nio procent av Islands befolkning är född utomlands. Antalet invandrare har ökat med 450 procent sedan 1996. Fyra av tio inflyttade kommer från Polen.

Ny statistik från Hagstofa Íslands visar hur snabbt det isländska samhället förändrats. Så länge Island var ett fattigt land med hög inflation och osäker valuta var det föga attraktivt att bosätta sig på ön. Men med det ekonomiska uppsvinget kom också tusentals utlandsfödda för att arbeta i landet - ofta tog de låglönejobben som islänningarna själva inte ville ha.

1996 var två procent av befolkningen född utomlands. Då kom var tredje inflyttad från något av de nordiska länderna. I dag svarar nordborna bara för 6,3 procent av de utlandsfödda invånarna. Även andelen nordamerikaner har minskat kraftigt - från 8,2 procent år 1996 till dagens 2,6 procent.

Men de procentuella minskningarna beror på att invandringen har ökat så snabbt. 1 793 nordbor lever i dag på Island. 1996 var antalet 1 618 personer.

84,6 procent av befolkningen har i dag enbart isländskt påbrå. För tretton år sedan hade 93,7 procent endast inhemska förfäder.

28 644 utlandsfödda bodde på Island i början av året. Det motsvarar alltså nio procent av befolkningen. Det vanligaste ursprungslandet, 11 575 personer vilket motsvarar 40,4 procent, är Polen. Därefter följer Litauen (1 572 personer), Tyskland (1 325 personer), Filippinerna (1 313 personer) och Thailand (887 personer).

3 538 personer med utländskt medborgarskap lämnade Island under årets nio första månader. Samtidigt flyttade 2 793 utlänningar till landet.

Inom fiskeindustrin går det fortfarande att få jobb. Det är också där många utländska medborgare arbetar. Fiskejätten HB Grandi håller till exempel utbildningar för anställda på nio språk (isländska, engelska, polska, litauiska, thailändska, vietnamesiska, portugisiska, kinesiska och tagalog) i Reykjavík och två (isländska och polska) i Akranes, uppger Fréttablaðið.

På grund av den ekonomiska krisen minskar dock befolkningen på Island nu för första gången på 120 år. Det är framför allt många gästarbetare som förlorat jobbet som lämnar landet, men även antalet utflyttade islänningar är det högsta sedan tiotusentals emigrerade till Nordamerika under slutet av 1800-talet.

4 021 islänningar flyttade från hemlandet under årets nio första månader. 2 072 återvände hem från att ha varit bosatta i utlandet.

Danmark är mest populärt som nytt hemland. 1 338 islänningar flyttade till landet. Därefter följer Norge med 1 123 invandrade.

Det är dock Norge som ökar mest - under det senaste decenniet har i snitt 325 islänningar flyttat till landet, ett antal som i år alltså redan överträffats med råge. Däremot ligger utflyttningen till Danmark strax under snittet för de senaste tio åren, 1 410 personer.

79 procent av de isländska medborgarna återvänder till hemlandet - i snitt efter 2,4 år utomlands. 84 procent av dem som flyttar till något av de nordiska grannländerna kommer tillbaka till Island. Av dem som emigrerar till Nordamerika återvänder bara 59 procent. Något fler män än kvinnor flyttade hem till Island under perioden 1986-2008.

Här kan du läsa mer om befolkningen på Island.