fredag 22 januari 2010

Dagens bonuscitat

"Visserligen är det här otraditionellt men omständigheterna är sådana att landsbygden är vidsträckt där det är långt mellan gårdarna och många av invånarna är gamla. På de grunderna beslutade vi oss för att gå invånarna till mötes på det här sättet. ... Jag vet inte om det finns någon annan kommun som gör så här, men det finns liknande exempel i Japan där posten används för samhällstjänster på landsbygden."

Ómar Már Jónsson, borgmästare i Súðavíkurhreppur, i Bæjarins Besta om att kommunen backar och även i fortsättningen låter invånarna på landsbygden åka med postbilen till Ísafjörður för att kunna uträtta ärenden, turerna minskar dock från tre till en i veckan - läs mer om det här.