lördag 16 januari 2010

Dagens citat

"Islendingene nekter ikke å påta seg ansvar, men ønsker å gjøre det på betingelser som ikke tvinger landet i kne. De anerkjenner sine feil. Ansvaret ligger også hos de britiske og nederlandske myndighetene. De har ikke villet ta den kontrollrollen som EU-direktivene pålegger dem, selv for juridiske avhengige avdelingskontorer som opererer fra et hovedkontor utenfor EU."

Eva Joly i Morgenbladet om Storbritanniens och Nederländernas vägran att pröva det juridiska ansvaret för Icesave i domstol - läs mer om oklarheterna i regelverket här.

Foto: Europaparlamentet