lördag 30 januari 2010

Dagens citat

"Jag tror att man förstår varandra bättre när bägge parter har utvärderat läget i frågan, de betänkligheter som man har och de möjligheter som kan uppstå i en situation då vissa villkor är uppfyllda."

Finansminister Steingrímur J. Sigfússon i Morgunblaðið om gårdagens möte i Haag med Nederländernas finansminister Wouter Bos och Storbritanniens finansmarknadsminister Paul Myners om Icesave-avtalet - läs mer om det här.