lördag 13 februari 2010

14,5 procent arbetslösa på Suðurnes

Arbetslösheten ökar för fjärde månaden i följd. Nio procent av islänningarna står nu utanför arbetsmarknaden. Det är den näst högsta noteringen sedan finanskraschen hösten 2008. Det visar ny statistik från Vinnumálastofnun.

Trenden på arbetsmarknaden håller i sig. Suðurnes är alltjämt den region som drabbats hårdast av lågkonjunkturen. Här är 14,5 procent utan jobb. Lägst är arbetslösheten i Västfjordarna, 3,4 procent.

I december saknade 8,2 procent av islänningarna jobb. Arbetslösheten har alltså ökat med 0,8 procentenheter på en månad. I slutet av januari fanns bara 117 lediga platser i hela landet.

Däremot minskar andelen långtidsarbetslösa något. 45 procent av dem som står utanför arbetsmarknaden har varit utan jobb i minst ett halvår. 19 procent av alla arbetslösa är mellan 16 och 24 år.

Gapet mellan kvinnor och män fortsätter också att öka. 9,9 procent av männen är utan jobb jämfört med 7,9 procent av kvinnorna.

I Reykjavíkområdet är 9,5 procent utan jobb. På landsbygden är andelen 8,1 procent.

2 231 av totalt 14 705 arbetslösa är utländska medborgare. 61 procent av dem kommer från Polen. 33 procent var tidigare anställda inom byggnadsbranschen.

Största andelen arbetslösa, 14,5 procent, återfinns alltså på Suðurnes. Därefter följer Reykjavíkområdet (9,5 procent), Norðurland eystra (8,4 procent), Suðurland (7,1 procent), Vesturland (6,5 procent), Austurland (5,2 procent), Norðurland vestra (4,2 procent) och Västfjordarna (3,4 procent).

Två kommuner har full sysselsättning: Skorradalshreppur i Vesturland och Akrahreppur i Norðurland vestra.

Vinnumálastofnun förutspår i en prognos att arbetslösheten kommer att ligga på samma nivå även under februari. En vändning väntas först till sommaren när behovet av säsongsarbetare inom turistnäringen ökar.

Reykjanesbær, som är den största kommunen på Suðurnes, har dock 6 500 skäl att hoppas på framtiden. Så många jobb väntas nämligen skapas i regionen till och med 2013 enligt en rapport från Capacent Gallup.

Flygplatsen i Keflavík, aluminiumsmältverket vid Helguvík och Verne Holdings serverhallar är några av de arbetsplatser som ska skapa nya jobb och öka skatteintäkterna med miljardbelopp, skriver Fréttablaðið.

Här kan du läsa mer om arbetslösheten på Island.