lördag 20 februari 2010

Bladfotingar oväntade gäster på Island

Bladfotingar av typen daphnia salina har påträffats i dammen Bakkatjörn i Seltjarnarnes. Fynden är anmärkningsvärda eftersom de små kräftdjuren trivs bäst i saltvatten och dessutom verkade må fint under istäcket där vattentemperaturen var 0,5 grader.

Först trodde forskarna vid Náttúrufræðistofa Kópavogs att fyndet var unikt för Island. Men en liknande art, daphnia atkinson, har tidigare hittats på Grímsey och Langanes. Där trivs den i små dammar och gölar där det finns gott om fåglar. Detsamma gäller förmodligen daphnia salina.

Bladfotingarna tros ha kommit till Island och Reykjavíkområdet med flyttfåglar som stannat till på Island på väg mot Kanada. Men att de överlever i så stora mängder under så svåra förhållanden - kallt vatten och ett istäcke på mellan tio och femton centimeter - är oväntat. Bladfotingarna ska nu undersökas, men forskarna tror att djuren klarar sig eftersom det finns gott om näring i Bakkatjörn.

Daphnia salina är omkring 2,5 millimeter stor. De lever på alger och bakterier och bidrar till att hålla vattnet rent. Det är första gången som just den här typen av bladfotingar påträffas på ön.

Foto: Náttúrufræðistofa Kópavogs