tisdag 9 februari 2010

Dagens citat

"Det är alltså inte första gången som EU bryter ingångna avtal för att hävda vissa medlemsstaters intresse. Jag kan inte bedöma vad som är bäst för Island i detta fall, det måste islänningarna själva besluta om. Men moraliskt och juridiskt är det är fråga om ren maktpolitik, där EU som stormakt tvingar en liten, och ekonomiskt sargad stat till orättfärdiga eftergifter. Ett sådant handlande kallas utpressning och är ovärdigt demokratiska stater emellan."

Junilistans partiledare Sören Wibe i Västerbottens-Kuriren om Icesave-avtalet.