fredag 19 februari 2010

Dagens citat

"Vi har en insättningsgarantifond i Norge i enlighet med EES-avtalet. Min åsikt är att om man enbart ser till EES-avtalet finns det inget som säger något om statligt ansvar. ... Om Landsbanki hade varit en norsk bank med filial i Belgien eller något annat land som EES-avtalet gäller står det klart att det inte finns någon statlig insättningsgaranti. Det är vår ståndpunkt."

Arne Hyttnes, direktör för Sparebankforeningen och Bankenes sikringsfond, säger i Morgunblaðið att den norska insättningsgarantin inte hade gällt om en bank hade gått omkull på samma sätt som isländska Landsbanki - läs mer om frågetecknen kring ansvaret för Icesave här.