torsdag 25 februari 2010

Island nobbade our best offer

This is our best offer. Och det gäller inte extrapris på köttfärs eller rea på överblivet vintermode. I stället var det exakt så som Nederländerna och Storbritannien formulerade förslaget till det nya Icesave-avtal som Island nobbade.

I dag möter den isländska Icesave-delegationen åter företrädare för Nederländernas och Storbritanniens regeringar i London. Men läget tycks låst.

Nederländerna står fast vid att det senaste förhandlingsbudet också var det sista, och tänker heller inte delta i några som helst direkta förhandlingar förrän Island har gått med på regeringens grundkrav: Full återbetalning av Icesave-lånen, lägre ränta, enighet mellan partierna i alltinget, garanterat stöd från presidenten Ólafur Ragnar Grímsson plus löften om en snabb omförhandling.

Island har inte fått något formellt svar sedan regeringen och oppositionen valde att nobba det senaste nederländsk-brittiska utspelet. Den enda förändringen i förslaget var rörlig ränta plus 2,75 procent för Icesave-lånen samt inga räntekostnader för 2009 och 2010.

Finansminister Steingrímur J. Sigfússon har i veckan talat med sina brittiska, nederländska och norska kolleger. I morse sa han i Rás 2 att tiden är på väg att rinna ut. Om inget nytt avtal blir klart under veckan väntar sannolikt folkomröstning.

71 procent anser också att omröstningen bör äga rum oavsett vad som händer med förhandlingarna. Det visar en okontrollerad nätundersökning gjord av Bylgjan.

Delegationen reste enligt uppgifter till London på vinst och förlust. Några möten var inte bokade. Nu blir det ändå fortsatta överläggningar, trots att framför allt Nederländerna knorrar.

Chefsförhandlaren Lee C. Buchheit anser enligt Morgunblaðið att This is our best offer var ett synnerligen underligt sätt att formulera det påstådda slutbudet. Ordvalet ses inte som representativt för allvaret i diskussionerna.

Internationella valutafondens översyn av Islands ekonomi skulle ha genomförts i mitten av januari. Den blockeras enligt IMF av de nordiska länderna som på uppmaning av Nederländerna och Storbritannien håller inne ytterligare lån till Island och därmed omöjliggör fondens stödpaket, skriver Vísir.

Landsbankis tillgångar väntas enligt en ny rapport täcka 89 procent av bankens skulder. Tillgångarna beräknas till 1 172 miljarder isländska kronor och skulderna till 1 319 miljarder. I de flesta kalkyler väntas också Landsbanki kunna stå för mellan 85 och 90 procent av fordringsägarnas krav.

Inga tillgångar ska reas ut och utlåningen ska återbetalas till banken. Det innebär att det sannolikt kommer att dröja flera år innan det står klart hur stor del av bankens skulder som skattebetalarna tvingas ersätta.

Programledaren Sölvi Tryggvason skriver i ett blogginlägg att Landsbanki en hårsmån från en juridisk flytt av den brittiska verksamheten till Storbritannien helgen före terroriststämplingen i oktober 2008. Bankcheferna Sigurjón Árnason och Halldór J. Kristjánsson hade ett timslångt samtal med Financial Services Authoritys Hector Sants. Mot 200 miljoner pund i säkerhet skulle ansvaret för den brittiska verksamheten - inklusive Icesave - övergå till Storbritannien.

Men så skedde aldrig. Den notan hade naturligtvis med facit i hand blivit betydligt billigare för islänningarna.

Samtalet spelades in och ingår nu i den parlamentariska utredningen av finanskraschen.

Omkring 120 personer har förhörts om händelser i samband med finanskraschen. Upp till 50 av dessa kan enligt justitieminister Ragna Árnadóttir komma att åtalas för misstänkt brottslighet.

227 843 personer är röstberättigade i Icesave-valet. 11 154 av dem är folkbokförda utomlands. Andelen islänningar bosatta i andra länder har ökat med 12,4 procent sedan alltingsvalet i våras, uppger Hagstofa Íslands.

Icesave-tvisten tycks vara mer känd i Norge än Sverige. Men fler norrmän än svenskar tycker också att Island ska bära ansvaret för den kraschade banken. 20 procent anser att Island ska bära hela skuldbördan, medan 27 procent tycker att den bör delas mellan Island, Storbritannien och Nederländerna.

13 procent tycker att Island inte ska betala alls och 41 procent har ingen åsikt. Det visar en ny undersökning gjord av MMR.

Men allt är inte överläggningar och beräkningar. Det går ju att göra annat av bankinventarierna också. Maron Bergmann Jónasson har blivit hönsbonde i centrala Reykjavík. Hönorna lägger nu sina ägg i postfack som en gång i tiden tillhörde Kaupþing. Här kan du se webb-tv från hemmet.

Här kan du läsa mer om Icesave.