måndag 8 februari 2010

Morgunblaðiðs läsare flyr Davíð Oddsson

Morgunblaðið har tappat 15 procent av läsarna på tre månader. Effekten av att anställa den kontroversielle Davíð Oddsson som chefredaktör märks nu i Capacent Gallups senaste räckviddsmätning.

Raset för Morgunblaðið fortsätter alltså. Nu läser 32,3 procent av islänningarna tidningen. Vid den förra kvartalsmätningen var andelen 37,3 procent.

Dessutom svider det säkerligen extra mycket att Fréttablaðið ökar från 59,8 till 62,7 procent - trots att tidningen på grund av ekonomiska problem har bantat distributionen. I stället säljs den till självkostnadspris utanför storstäderna.

Fréttablaðið ökar både i Reykjavíkområdet och på landsbygden. Morgunblaðið minskar i hela landet under mätperioden november 2009 till januari 2010.

Morgunblaðið förlorar också läsare i samtliga åldersgrupper samt både bland män och kvinnor. Jämfört med Fréttablaðið är tidningen starkast bland dem som har fyllt 60 år, men även här har Fréttablaðið ett klart övertag. Gapet är störst i åldersgruppen 20 till 29 år, Morgunblaðið når bara 16 procent medan 59,8 procent läser Fréttablaðið.

Morgunblaðið lyckades inför förra mätningen hålla upplagan uppe genom att kostnadsfritt förlänga uppsagda prenumerationer. Men nu märks alltså Davíð Oddsson-effekten.

DV har hävdat att 11 000 prenumeranter skulle ha sagt upp Morgunblaðið. Islandsbloggens källor har tidigare uppskattat antalet till 4 000, vilket motsvarar en tiondel av upplagan. Att döma av räckviddsmätningen ligger de senare siffrorna närmare sanningen.

Även på nätet märks bojkotten av Davíð Oddssons och Haraldur Johannessens Morgunblaðið, men här är nedgången mer blygsam. 56,3 procent av islänningarna besöker dagligen Morgunblaðiðs hemsida. Föregående kvartal var andelen 58,3 procent.

De prenumeranter som har sagt upp tidningen protesterade mot att Davíð Oddsson skulle granska händelser som han själv varit inblandad i. Den underliga situationen uppstår nu titt som tätt - i en ledare argumenterar han till exempel för att det var rätt av Island att delta i Irakkriget, ett beslut han själv deltog i.

Den före detta centralbankschefen ser sig som en av få som varnade för den förestående finanskraschen, men vid flera tillfällen förklarade han också att de isländska affärsbankerna mådde finfint.

Davíð Oddsson kämpar nu för att inte pekas ut som en av arkitekterna bakom bankkollapsen. Det är en kamp som han delar med sin nederländske kollega Nout Wellink. Under förra veckans utfrågningar hävdade Nout Wellink att den isländska finansinspektionen ljög för honom om bankernas situation. I själva verket sa Fjármálaeftirlitið inget annat till Nederländerna än vad bankerna själva berättade.

Frågan om hur Nederländerna skött övervakningen av Landsbanki är intressant eftersom det finns ett EU-direktiv som säger att de är skyldiga att kontrollera en bank med juridisk hemvist i ett EES-land även om huvudansvaret här ligger hos Fjármálaeftirlitið. Robert Wade, professor vid London School of Economics, sa i gårdagens "Silfur Egils" att det var uppenbart att den nederländska centralbanken hade misskött tillsynen. För myndigheterna är det förstås bättre att ha blivit förda bakom ljuset än att avslöjas med att ha försummat övervakningen.

Situationen blir extra pikant när Davíð Oddsson ger en exklusiv intervju i just Morgunblaðið - och inte får en enda kritisk fråga om de dubbla budskap som han gav om läget för de isländska affärsbankerna. I stället tar han chansen till ett rejält försvarstal:
"Han [Nout Wellink] frågade mig om min syn på det isländska bankväsendet. Jag sa att jag naturligtvis var djupt oroad eftersom alla finansieringsvägar för banksystemet hade varit stängda i tretton månader. ... Så frågade han om jag hade gjort min åsikt känd för regeringen. Det sa jag till honom att jag hade gjort. I februari det året [2008] och sedan vid ytterligare flera tillfällen sa jag till statsministern, och ibland även andra ministrar, att jag kände stor och växande oro om bankernas situation. Men jag påpekade också att det inte var min sak att berätta om regeringen delade min bedömning eftersom jag inte var dess talesperson."

Efnahags- og viðskiptaráðuneyti skriver i ett pressmeddelande att varken den nederländska centralbanken eller finansinspektionen tog kontakt med den isländska regeringen för att förhöra sig om läget för Landsbankis Icesave.

Här kan du läsa mer om massflykten från Morgunblaðið och här om varför köpet av tidningen var 2009 års sämsta affär.

Foto: Lennart Perlenhem/Norden.org