fredag 19 februari 2010

Och vissa klarar sig undan konkursauktioner...Konkursutförsäljningar har blivit något av vardag på Island. Personer som har lånat till bostäder genom valutakorgslån är särskilt drabbade eftersom kostnaderna har ökat dramatiskt på grund av kronans kursfall.

Samtidigt väcker Héraðsdómur Reykjavíkurs senaste dom om myntkorgslån förhoppningar om att lånen förklaras olagliga. I stället kommer lånen förmodligen att inflationsindexeras, något som skulle betydligt lägre kostnader för kunderna medan kreditinstituten tvingas stå för kreditförlusterna.

Om Hæstiréttur Íslands skulle fastslå att myntkorgslån är olagliga öppnar det dessutom möjligheter för låntagare att kräva tillbaka inbetalda ränteavgifter. För den som hann betala av större delen av lånet före finanskraschen kan det dock visa sig att myntkorgslånet var mer gynnsamt.

Men på många håll fortsätter konkursauktionerna. I Hafnarfjörður använde kronofogden och polisen låssmed för att ta sig in i ett hus. Ägarna, som inte längre har råd att betala av lånen, har flyttat till Norge och hyresgästerna var inte hemma. Kraven på ägarna uppgår till 22,6 miljoner.

Tonen blev, som du kan se i klippet ovan, bitvis hätsk där myndigheterna och bankerna anklagades för att stjäla.

Vissa tycks klara sig undan kronofogden. Bakkavörbröderna Ágúst och Lýður Guðmundsson flyttade i oktober 2008 nämligen sina bostäder till nya bolag för att inte riskera en utmätning.

Lýður Guðmundsson flyttade sin bostad i Reykjavík på 330 kvadratmeter. Och Ágúst Guðmundsson flyttade sin bostad i Reykjavík på 150 kvadratmeter, två sommarhus vid Þingvellir samt ytterligare en sommarbostad. Bröderna äger dock alltjämt ett sommarhus på södra Island tillsammans.

Eftersom det nu har gått mer än två år sedan fastigheterna överfördes till andra bolag går det inte att utmäta dem vid en eventuell konkurs, rapporterar Vísir.

Här kan du läsa mer om myntkorgslånen.