onsdag 17 februari 2010

Rekordmånga flyttar från Island

4 835 personer fler flyttade från än till Island under 2009. Det är det största negativa migrationsnettot sedan mätningarna började 1703. Det visar ny statistik från Hagstofa Íslands.

Befolkningen på Island uppgick den 1 december 2009 till 317 593 personer. Året var det första sedan 1889 då invånarantalet minskade. 1887 noterades dock procentuellt en större utflyttning än 2009. Då lämnade 3,1 procent av befolkningen landet jämfört med 1,5 procent nu.

5 777 personer flyttade till Island under 2009, medan 10 612 flyttade från landet. Flest flyttlass gick till Polen (2 818 personer), Norge (1 576), Danmark (1 560), Sverige (733) och Tyskland (429). De flesta nyinflyttade kom från Polen (1 235), Danmark (1 193) och Sverige (327).

Nio av tio emigrerade till ett europeiskt land och fyra av tio till ett annat nordiskt land. Personer mellan 20 och 34 år är de som i störst utsträckning valt att lämna Island.

Att allt fler flyttar från Island beror på det besvärliga läget på arbetsmarknaden. Finanskrisen märks också på flyttströmmarna inom landet. Räknat på antalet flyttar per person är siffrorna för 2009 de lägsta sedan 1988. Under året bytte 46 926 folkbokföringsadress inom Island.

Flest människor flyttar från Reykjavíkområdet. Flyttnettot för huvudstadskommunerna var minus 2 546 personer. I Suðurland minskade antalet invånare med 473, Austurland med 459, Suðurnes med 450, Vesturland med 424, Norðurland eystra med 379, Västfjordarna med 75 och Norðurland vestra med 29.

Befolkningen minskade alltså i samtliga regioner. Reykjavík är den största förloraren bland enskilda kommuner med ett flyttnetto på minus 2 355 personer. Bland huvudstadskommunerna gick Garðabær (plus 191) och Mosfellsbær (plus 26) emot strömmen.

Andra kommuner med positiva migrationssiffror är Sveitarfélagið Skagafjörður (35), Vesturbyggð (29), Mýrdalshreppur (21), Hörgárbyggð (16), Vestmannaeyjar (14), Strandabyggð (12), Svalbarðsstrandarhreppur (12), Breiðdalshreppur (12), Langanesbyggð (11), Ásahreppur (10), Eyja- og Miklaholtshreppur (7), Vopnafjarðarhreppur (7), Reykhólahreppur (6), Skagabyggð (4), Húnavatnshreppur (3), Skorradalshreppur (1), Helgafellssveit (1), Árneshreppur (1) och Kaldrananeshreppur (1). 21 av 77 isländska kommuner har alltså ett positivt flyttnetto.

Här kan du läsa mer om befolkningsutvecklingen på Island.