torsdag 25 mars 2010

Bankanställda kan slippa mångmiljonskuld

Nästan 200 personer har mångmiljonskulder efter att ha köpt in sig i samgåendet mellan Sparisjóður Húnaþings og Stranda och Sparisjóður Keflavíkur. Det rör sig främst om bönder som nu kan tvingas att lämna sina hem för att betala lånen. Men de anställda som också köpte aktier i banken tycks undkomma skulderna.

Sparbankerna gick ihop 2007. I kommunerna Bæjarhreppur och Húnaþing vestra nappade vart fjärde hushåll på affären och köpte aktier för miljonbelopp i Sparisjóður Keflavíkur.

Men spararna ångrade snart att de röstat för samgåendet mellan Sparisjóður Húnaþings og Stranda och Sparisjóður Keflavíkur. När banken kraschade året därpå blev aktierna värdelösa samtidigt som skulderna - myntkorgslån från Landsbanki och Sparisjóður Keflavíkur - sköt i höjden.

Hushållen är nu skyldiga Landsbanki mellan 15 och 100 miljoner isländska kronor. Totalskulden är tre miljarder. Låntagarna har fått uppskov till maj. Men som det ser ut i dagsläget har många hushåll inga möjligheter att betala lånen. Eftersom de flesta tagit lånen som privatpersoner kan många tvingas att lämna sina hem för att kunna betala av skulderna.

Men för andra verkar konsekvenserna av kraschen inte bli lika kännbara. Miðvörður, ett bolag som ägs av tre anställda i Sparisjóður Keflavíkur, köpte aktier i den egna banken och Byr för 400 miljoner isländska kronor. Efter bankkollapsen har skulderna ökat till 925 miljoner.

De tre arbetar alltjämt inom Sparisjóður Keflavíkur som nu befinner sig under rekonstruktion. Miðvörður kommer sannolikt att försättas i konkurs, och då kan ägarna också slippa ansvaret för skulderna.

Företagets vd vill enligt Vísir inte svara på frågan om någon i bolaget är personligt ansvarig för skulderna eller vilken bank som lånade ut pengar till aktieköpet. Det ska dock inte ha varit Sparisjóður Keflavíkur.

Befolkningen i och runt Borðeyri och Hvammstangi i Bæjarhreppur och Húnaþing vestra ska heller inte ha fått något besked om vad som händer med skulderna för den som lånat pengar genom ett företag.

Låntagarna har fått uppskov till maj med att betala skulderna till Landsbanki. Frågan är om den fristen räddar någon. I annat fall kan konsekvenserna bli ödesdigra för en redan glesbefolkad region om många bönder tvingas att sälja sina gårdar och ägor för att betala av på lånen.

När de isländska bankerna växte blev även de lokala och regionala sparbankerna intressanta. Alla gick dock inte med på att bli uppköpta. En enda röst räddade exempelvis Sparisjóður Þórshafnar från ett samgående med just Sparisjóður Keflavíkur. De som ledde nej-sidans kampanj är i dag något av hjältar för lokalbefolkningen. Annars hade även Sparisjóður Þórshafnar och därmed också en majoritet av invånarna drabbats av bankkraschen.

Spron, Sparisjóður Reykjavíkur og nágrennis, gick också omkull i finanskrisens kölvatten. Sedan dess har bankens verksamhet överförts till Arion banki (Kaupþing) och Byr. Fordringarna på konkursboet uppgår enligt Morgunblaðið till 250 miljarder isländska kronor. Tillgångarna motsvarar 150 miljarder.

Här kan du läsa mer om sparbankerna och finanskraschen.