lördag 13 mars 2010

Dagens citat

"De nordiske landene har, på sin side, satt som forutsetning at Island følger stabiliseringsprogrammet med IMF. Det er også satt som forutsetning at Storbritannia og Nederland er villig til å gi lån for å finansiere de forpliktelsene Island tok på seg som følge av kollapsen i Icesave. Men det står ingenting om at Island skal være nødt til å godta de betingelser som dikteres fra briter og nederlendere. Da kan det heller ikke være riktig at pengene fra de nordiske landene holdes tilbake som et pressmiddel for å få Island til å signere på vilkår som landets befolkning oppfatter som urimelige."

Dagens Næringsliv
i en ledarartikel om Icesave-tvisten.