tisdag 16 mars 2010

Färre fåglar får ungar vid Tjörnin

Fågellivet vid Tjörnin i Reykjavík fortsätter att minska. 2009 fick fem olika andfåglar ungar vid den lilla sjön. En ny rapport visar att antalet har minskat stadigt sedan 1986.

Ornitologer har vid flera tillfällen varnat för att andfåglarna inte längre tycks trivas lika bra vid Tjörnin. Allt färre väljer också sjön för sina ungar. Enligt experterna beror nedgången på att ingen längre har huvudansvaret för fågellivet. Den senaste tillsynspersonen, ofta kallad andapabbi (andpappa), slutade 1986. Forskarna hävdar att det finns en tydlig koppling mellan bristen på ansvar och nedgången i fågellivet.

Vigg och gräsand är i dag de enda fåglarna som fortfarande har starka bestånd vid Tjörnin. Snatterand, bergand och ejder fick också ungar vid Tjörnin under 2009, men enligt forskarna är kullarna nu så små att arternas fortlevnad i området är hotad.

Vid sommarens räkning påträffades 111 andfågelungar. Genomsnittet för åren 1974 till 2009 är 159 fåglar. Av dessa svarar gräsanden för 52 ungar och viggen för 33. Viggen är den enda andfågeln som har ökat i antal. Nio av tio bergänder har försvunnit under samma period. Om inget görs tror ornitologerna att även de är på väg bort från Tjörnin för gott.

Även kricka, silvertärna, småskrake, årta, grågås och sångsvan är andra fåglar som forskarna observerat vid Tjörnin under 2009. Det är första gången som årtan besöker sjön. Silvertärnan fick också ungar vid Tjörnin men även här har antalet minskat kraftigt sedan 1980- och 1990-talen.

Bland vintergästerna vid Tjörnin räknades 86 sångsvanar och knappt 300 grågäss.

Ornitologerna hävdar att kommunen inte inser hur viktigt fågellivet vid Tjörnin är för Reykjavíkborna. De resurser som läggs på sjön står inte alls i relation till hur uppskattade fåglarna är av lokalbefolkningen. I rapporten skriver forskarna också att de trots flera tidigare larmrapporter inte har sett någon förändrad attityd från kommunens sida.

I sommar får Tjörnin åtminstone en tillfällig andförälder. För att förbättra ph-värdet i vattnet ska också slingeväxter planteras i sjön.

Här kan du läsa mer om fågellivet vid Tjörnin.