fredag 19 mars 2010

Fyra av tio väljer Självständighetspartiet

Fyra av tio islänningar hade röstat på Självständighetspartiet om det var val i dag. Vänsterkoalitionen förlorar sex mandat jämfört med valresultatet. Det visar en ny opinionsmätning utförd av Fréttablaðið.

I den första väljarbarometern publicerad efter Icesave-omröstningen har den borgerliga oppositionen ett stort övertag mot den sittande vänsterkoalitionen. 23,1 procent av väljarna sympatiserar med Socialdemokraterna och 20,6 procent med Gröna vänstern. Om det var ett valresultat skulle partierna få sammanlagt 28 mandat - en minskning med sex mandat - och därmed förlora regeringsmakten.

Självständighetspartiet har stöd av 40,3 procent av väljarna vilket motsvarar 27 mandat. Det är de högsta opinionssiffrorna på över två år.

13,3 procent hade valt Framstegspartiet. Stödet räcker till åtta mandat vilket är ett färre än i alltingsvalet. Tillsammans med Självständighetspartiets mandat räcker det till borgerlig majoritet i parlamentet.

Anmärkningsvärt är att samtliga partier som skulle klara femprocentsspärren tappar väljare till Självständighetspartiet.

Medborgarrörelsen ökar till 2,1 procent men ligger fortfarande långt ifrån valresultatet. Rörelsen har stöd av 0,6 procent.

61,1 procent av islänningarna säger också att de inte har förtroende för Jóhanna Sigurðardóttirs regering. 38,9 procent ger den rödgröna koalitionen sitt stöd. Som tidigare är regeringen mer populär bland kvinnor än män.

Självständighetspartiets ledare Bjarni Benediktsson säger till Vísir att han anser att regeringen borde avgå. Den har inte längre folkets förtroende och har misslyckats med uppgiften att förena nationen.

Värt att notera är att bara 60,1 procent av de 800 tillfrågade besvarade frågan om partisympatier. 88,8 procent svarade däremot på frågan om stödet för regeringen.

Här kan du läsa mer om den politiska utvecklingen på Island.