fredag 26 mars 2010

Gästblogg: En bortglömd fordonstyp?

Lite tidigare i historien, innan vägar och vägväsen var utbyggda och utvecklade som idag, så krävde vintern stundom fordonstyper som inte längre är så vanliga. Vem kommer ihåg vinterfordon med band bak och skidor fram?

Det isländska vägväsendet (Vegagerðin) inköpte på 1920-talet och framåt, några sådana (fyra allt som allt såvitt jag kan förstå) för att kunna ta sig fram. Bilarna var av modellen Citroën Kegresse, en idag inte helt vanlig modell!

En av dessa finns till beskådande på museet i Skógar på Södra Island. Tillsammans med hur mycket andra saker som helst. Jag har själv bevistat detta museum men missade tyvärr bandbilen. Däremot hade jag den eventuella förmånen att få sjunga ”Härlig är jorden” tillsammans med muséets grundare i muséets lilla kapell. På isländska, dessutom.

Mer information om Citroën Kegresse, både på Island och annorstädes, finns här.

Anders L

Källa: Vegagerðin

Vill du också gästblogga på Islandsbloggen? Mejla ditt inlägg till xislandsbloggenx@xmgmail.comx - och plocka bort alla x ur mejladressen!