måndag 15 mars 2010

Gus Gus på hal is i BreiðholtBreiðholt är det närmaste en motsvarighet till de svenska miljonprogramsområdena som går att hitta på Island. Reykjavík växte kraftigt efter krigsåren och i början av 1960-talet stod det klart för kommunen att tidigare obebyggd mark måste tas i anspråk för att huvudstaden skulle kunna fortsätta växa.

Valet föll på Breiðholt, som då låg i Reykjavíks östra utkant. I dag är Breiðholt sett till antalet invånare huvudstadens största stadsdel. Här bor nästan 25 000 personer.

Bygget påbörjades 1966. Syftet var att blanda enfamiljshus med lägenheter, men det blev ändå en klar övervikt för familjebostäder. 1973 var den första etappen avklarad, och sedan dess har Breiðholt vuxit i omgångar.

I dag ser vissa området som ett stadsplaneringsarbete som delvis misslyckades. Lägenheterna blev för många och variationen för liten.

Breiðholt har också i vissa kretsar ett rykte som en aningen grå stadsdel. I videon till Gus Gus "Thin Ice" är färgskalan onekligen grå, och gruppen tar fasta på den lite tråkiga stämpeln som stadsdelen fått. Videon är liksom "Add This Song" regisserad av Heimir Sverrisson och Jón Atli Helgason.