måndag 15 mars 2010

Hells Angels stämmer Island för avvisningar

Den norske Hells Angels-ledaren Leif Ivar Kristiansen stämmer den isländska staten. Han anser att de rutinmässiga avvisningarna av organisationens medlemmar strider mot Eftas regelverk.

Den 8 februari i år landade Leif Ivar Kristiansen på flygplatsen i Keflavík tillsammans med advokaten Morten Furuholmen. Syftet var att undersöka möjligheterna att stämma den isländska staten för just avvisningar av Hells Angels-medlemmar. Men Leif Ivar Kristiansen fick själv ingen möjlighet att delta i förberedelserna. Dagen därpå sattes han på ett plan tillbaka till Norge.

Det är den avvisningen som nu ska prövas av rättsväsendet. Leif Ivar Kristiansen anser enligt Vísir att den står i strid med Eftas regler om fri rörlighet.

Hells Angels-medlemmar tillåts ibland enskilt att resa in i landet. Men när MC Prospect of Hells Angels Iceland, tidigare Fafner MC Iceland, bjuder in till fest brukar det sluta med massavvisningar. Besluten motiveras alltid med att Hells Angels-medlemmarna hotar nationens säkerhet.

Avvisningarna är också ett sätt att försöka hindra Hells Angels att få fotfäste på Island. Fafner MC Iceland lades ned i höstas och återuppstod som MC Prospect of Hells Angels Iceland. Klubben tog därmed ytterligare ett steg mot att bli fullvärdig medlem i organisationen, något som enligt polisen skulle kunna ske mot slutet av 2010. Det är den norska grenen som ansvarar för att slussa in de isländska kamraterna i Hells Angels.

Polisen hävdar att MC Prospect of Hells Angels Iceland redan har radikaliserats. Eftersom Leif Ivar Kristiansens besök enligt myndigheterna gäller ansträngningarna att göra MC Prospect of Hells Angels Iceland till fullvärdiga medlemmar finns det stöd i lagen för avvisningarna. Organisationens verksamhet anses nämligen utgöra ett hot mot samhället.

Regeringen fruktar att den organiserade brottsligheten - olaglig indrivning, narkotikasmuggling och prostitution - skulle öka vid ett fullvärdigt medlemskap. Justitieminister Ragna Árnadóttir arbetar med ett lagförslag som ska förbjuda organisationer vars syfte är att begå brott. Enligt regeringen skulle en sådan lag tvinga Hells Angels på Island att upplösas eller gå under jorden.

Men en sådan lag vore i högsta grad kontroversiell. För att den inte ska strida mot demokratiska principer och konstitutionen krävs det att myndigheterna kan visa att syftet med organisationen är just att begå brott. Det tror Steinunn Valdís Óskarsdóttir, alltingsledamot för Socialdemokraterna och ordförande för Allsherjarnefnd, är fullt möjligt.

Ragna Árnadóttir säger till Vísir att regeringen tänker göra sitt yttersta för att stoppa Hells Angels: "Vi kan inte sitta och titta på och inte göra någonting åt det här."

Beslutet att avvisa Leif Ivar Kristiansen togs av Útlendingastofnun. Om även Dómsmála- og mannréttindaráðuneytið ställer sig bakom avvisningen blir beslutet en rättssak. Om departementet däremot upphäver avvisningen kan det innebära att Hells Angels-medlemmar i fortsättningen kan besöka Island utan att riskera att tvingas lämna landet redan vid gränsen.

I höstas försökte klubben enligt DV starta övervakningsverksamhet i industriområdet nära klubblokalen i Reykjavíkförorten Hafnarfjörður. Två gånger i timmen under nattetid lovade dåvarande Fafner MC Iceland att kontrollera så att inga tjuvar fanns i företagens lokaler. Företagarna skulle betala 3 500 isländska kronor i månaden och förbinda sig till övervakningen under ett år.

Polisen stoppade dock etableringen eftersom Fafner MC Iceland saknade tillstånd för att bedriva säkerhetsverksamhet.

Här kan du läsa mer om avvisningen av Leif Ivar Kristiansen.