lördag 20 mars 2010

Hrísey vill inte rösta om djurförbud

När Grímsey förra året blev en del av Akureyri fick ön också överta storkommunens regelverk. Plötsligt var det därmed tillåtet att ha hund och katt på Grímsey. Ett sådant förbud har länge funnits av hänsyn till fågellivet, och i vårens kommunalval får lokalbefolkningen ta ställning till om förbudet ska återinföras.

Situationen är densamma på Hrísey, en annan före detta ökommun som gått ihop med Akureyri. Men här tycker bygderådet att ett förbud är onödigt och avråder därför från att folkomrösta. Befolkningen på Hrísey är överens om att skydda fågellivet genom att avstå från lösgående hundar och katter.

"Här finns bara tre katter och de går aldrig ut utan koppel", säger ordföranden Linda María Ásgeirsdóttir till Vísir.

Av respekt för de tusentals fåglar som häckar på öarna brukar barnen få nöja sig med kaniner som husdjur. På Grímsey finns stora kolonier av lunnefågel och silvertärna, och på Hrísey bland annat silvertärna och fjällripa. På öarna saknas fåglarna naturliga fiender som mink och räv. Det gör att fjällripan på Hrísey är allt annat än skygg utan lägger sina ägg i invånarnas trädgårdar och stolt paraderar tillsammans med ungarna längs med byns gator.

Om det blir en folkomröstning om förbud mot hundar och katter på Grímsey och Hrísey kommer den att äga rum i samband med kommunalvalen den 29 maj. Men som det ser ut just nu blir det alltså enbart Grímsey som röstar om djurförbud.

I dag röstar Eyjafjörðurkommunerna Hörgárbyggð och Arnarneshreppur om ett samgående. Kommunstyrelsen står bakom planerna i bägge kommunerna. Om det blir ett ja i folkomröstningen får lokalbefolkningen ta ställning till vad kommunen ska heta i samband med kommunalvalen.

Hörgárbyggð har i dag 429 invånare och Arnarneshreppur 177. Samarbetet mellan kommunerna är sedan länge intensivt. Förslaget till samgående motiveras bland annat med att det är ett sätt att hålla uppe den kommunala servicen även om intäkterna sviktar.

Här kan du läsa mer om förbudet mot hund och katt.