måndag 8 mars 2010

Krav på nyval efter Icesave-omröstningen

Framstegspartiet och Självständighetspartiet dömer ut regeringen efter att 93 procent av islänningarna röstat nej till Icesave-avtalet. Oppositionen ser resultatet som en misstroendeförklaring och Sigmundur Davíð Gunnlaugsson vill ha nyval till alltinget samtidigt som kommunalvalen den 29 maj.

Det tog ett halvt dygn efter folkomröstningen innan de första kraven på regeringens avgång kom. Framstegspartiets ledare Sigmundur Davíð Gunnlaugsson anser att resultatet visar att regeringen har överlevt sig själv och att det enbart kan lösas med nyval till alltinget i vår samtidigt som en bred koalition leder Island fram till valet.

Självständighetspartiets Bjarni Benediktsson stämde in i kritiken mot regeringen men gjorde inget krav på nyval, men sa sig också gärna se ett sådant redan i maj. Statsminister Jóhanna Sigurðardóttir sa dock i "Silfur Egils" att Bjarni Benediktsson försöker skapa en regeringskris.

Det vore heller inte helt överraskande om oppositionen försöker samla sig till en misstroendeförklaring. Den kommer visserligen att röstas ned, men om Framstegspartiet lyckas få med både Självständighetspartiet och Rörelsen skulle det understryka att regeringen just nu har det oerhört tufft. Och det skulle knappast göra det lättare att nå tvärpolitisk enighet när nu överläggningarna om ett nytt Icesave-avtal med Nederländerna och Storbritannien återupptas.

Finansminister Steingrímur J. Sigfússon avvisade alla också alla tankar på nyval när han med Sigmundur Davíð Gunnlaugsson diskuterade resultatet i Bylgjan i går. Men han avslöjade också att han övervägde att avgå när presidenten Ólafur Ragnar Grímsson vägrade att godkänna Icesave-lagen.

50,5 procent av islänningarna vill att enbart alltinget beslutar om ett nytt Icesave-avtal. 49,5 procent vill att folket åter får säga sitt i en omröstning. Det visar en opinionsmätning gjord av MMR.

Samma undersökning visade att 95,2 procent tänkte rösta nej och 4,8 procent rösta ja till Icesave-lagen. Bland motståndarna ville 60,7 procent hålla ännu en folkomröstning när ett nytt Icesave-avtal föreligger. Hos dem som tänkte rösta ja var den andelen bara 10 procent.

93,2 procent av islänningarna röstade nej till Icesave-lagen och 1,8 procent sa ja. Valdeltagandet landade på oväntat höga 62,7 procent. Av 229 977 röstberättigade deltog 144 231 personer i valet. 2 599 röstade ja, 134 397 röstade nej, 6 744 röstade blankt och 491 röster var ogiltiga.

Två distrikt räknades klart under gårdagen. I Norðvesturkjördæmi röstade 92,7 procent nej till lagen och 2,1 procent ja. Rösterna i Norðausturkjördæmi räknades färdigt först i går kväll eftersom vädret gjorde det omöjligt att flyga till Grímsey och hämta öbornas 32 röster. I Norðausturkjördæmi röstade 1,9 procent ja och 92,4 procent nej.

Lånen till Island genom Internationella valutafonden kommer att blockeras tills det finns en uppgörelse om Icesave som accepteras av samtliga. Finansmarknadsminister Gylfi Magnússon säger till Fréttablaðið att det i nuläget inte finns något akut behov av pengar. Att lånen uteblir försenar visserligen den ekonomiska återhämtningen, men det är först i slutet av 2011, då flera stora lån löper ut, som behovet blir omedelbart.

Om ett avtal inte kommer till stånd och de nordiska länderna alltjämt backar upp Storbritannien och Nederländerna genom att inte betala ut lånen väntar sannolikt en tuff tid för islänningarna. Statsbudgeten kommer att skäras ned ytterligare, lönerna att hållas nere och kronan att vara lågt värderad samtidigt som det kommer att bli svårt att locka nya investerare till Island.

Islands BNP minskade med 6,5 procent under 2009, vilket var något bättre än förväntat. Handelsbalansen var också positiv och konsumtionen minskade. En sak som särskilt oroar Gylfi Magnússon är att investeringarna i landet ännu inte har tagit fart, skriver Morgunblaðið.

Regeringens förhoppning är att återuppta överläggningarna med Storbritannien och Nederländerna redan i veckan. I dag möts företrädare för partierna i alltinget för att diskutera situationen i samråd med förhandlingsdelegationen.

Från oppositionen finns det enligt Vísir signaler på att den nu vill att Island är tuffare i förhandlingarna. Folkets nej till Icesave-lagen kan göra att förhandlingsmålen måste ses över. I så fall kan det bli svårt för regeringen att finna tvärpolitiskt stöd för ett nytt avtal. I eftermiddag ska Icesave också diskuteras i alltinget.

Här kan du läsa mer om Icesave.