fredag 5 mars 2010

Kvinnor kvoteras in i isländska bolagsstyrelser

Minst 40 procent av styrelsemedlemmarna i isländska aktiebolag måste år 2013 vara kvinnor. Det är innebörden i en lag som klubbades i alltinget i går. Dessutom ställer lagen nya krav på genomsynlighet i bolagsstyrelser.

Med 32 röster mot 20 drev regeringen i går igenom kravet på jämställda bolagsstyrelser. Beslutet innebär att kvinnor ska kvoteras in i aktiebolagen. Vid utgången av år 2013 ska minst 40 procent av styrelsemedlemmarna vara kvinnor. Samma miniminivå gäller naturligtvis även män, men målet med lagstiftningen är att stärka kvinnornas ställning i näringslivet.

Regeringen ser lagen som ett viktigt steg mot ökad jämställdhet. Kraven gäller alla bolag med minst 50 anställda och där minst tre personer ingår i styrelsen. Om styrelsen består av tre personer måste bägge könen vara representerade.

Bolag med minst 25 anställda blir skyldiga att rapportera om könsfördelningen i styrelsen och bland de anställda.

Den nya lagstiftningen syftar också till att öka genomsynligheten i aktiebolagen. Lagen föreskriver nu öppen redovisning av ägarförhållanden och rösträtt i bolagsstyrelsen. Information om ändrade ägarförhållanden ska också meddelas löpande.

Dessutom får inte styrelseordföranden acceptera andra uppdrag i företaget än sådana som är förknippade med rollen som styrelseordförande. Syftet är att förhindra att en och samma person agerar både som anställd och övervakare.

32 ledamöter röstade för förslaget, 11 lade ned sina röster och 20 röstade nej, däribland samtliga av Självständighetspartiets representanter i alltinget. Ragnheiður E. Árnadóttir och Erla Ósk Ásgeirsdóttir motiverade i debatten sitt ställningstagande med att de principiellt är emot könskvotering och att kvinnor klarar sig utmärkt i näringslivet utan att behöva statens hjälpande hand.

Här kan du läsa mer om ett annat lagförslag som också syftar till att förhindra nya finansbubblor och här kan du läsa den nya lagen i sin helhet.