onsdag 31 mars 2010

Ny rapport: Valfångst bra för fisket

Valfångsten är bra för Islands ekonomi. Om jakten på val fortsätter betyder det också att kvoterna för flera viktiga mat- och industrifiskar kan höjas. Men rapporten från Hagfræðistofnun vid Háskóli Íslands i Reykjavík får hård kritik från miljöorganisationen Náttúruverndarsamtök Íslands.

Fiske- och jordbruksminister Jón Bjarnason utfärdade nyligen en fångstkvot på 400 valar för 2010. Utöver årets 200 sillvalar och 200 vikvalar finns också en överstående kvot på 80 djur från 2009.

Enligt rapporten ligger fångstnivåerna inom ramarna för en hållbar jakt. I isländska vatten finns 53 000 vikvalar och 22 100 sillvalar. Om mer än 800 vikvalar och 330 sillvalar skulle jagas varje år skulle däremot bestånden kollapsa. För att behålla dagens nivå får antalet vikvalar inte bli färre än 51 100 djur och sillvalar inte färre än 20 000 djur.

Valfångsten uppges skapa mellan 80 och 90 årsarbeten. Fortsatt jakt skulle dessutom göra det möjligt att höja kvoterna för torsk med 2 200 ton, kolja med 4 900 ton och lodda med 13 800 ton. Färre valar betyder enligt rapporten mer fisk i haven som i sin tur kan ge fiskeindustrin ytterligare 12,1 miljarder isländska kronor i intäkter.

Som jämförelse skapar valskådning 120 arbetstillfällen under högsäsong och mellan 40 och 50 jobb över hela året. Verksamheten ger staten varje år 500 miljoner isländska kronor i momsintäkter.

Rapporten behandlar inte eventuella negativa effekter av valfångsten. Enligt författarna är de alldeles för osäkra för att kunna ingå i underlaget. Med tanke på att valsafarin växer med i snitt 12 procent om året finns det inget som tyder på att turister väljer bort Island som resmål på grund av valfångsten. Tusentals resenärer besöker också varje år valfångststationen i Hvalfjörður.

Valfångst och valskådning är dock två näringar som även i framtiden kan existera sida vid sida. Men då krävs att de särskilda zoner som fredades förra året ännu tydligare viks åt enbart valturism.

Jón Bjarnason säger i ett uttalande att rapporten är ett bra underlag för fortsatta diskussioner. Samtidigt vill regeringen stoppa all valfångst utom den kustnära och småskaliga jakten. Jón Bjarnason håller därför dörren öppen för att rapporten kan behöva revideras om det visar sig att jakten påverkar turismen till Island negativt.

Náttúruverndarsamtök Íslands dömer ut rapporten som ett verk av ekonomer som gett sig in på ett område de inte begriper. Enligt organisationen finns det inga som helst garantier för att färre valar betyder mer fisk i haven. Dessutom glömmer Hagfræðistofnun att det är svårt att exportera valprodukter eftersom intresset från marknaden är litet.

Här kan du läsa mer om årets valfångst.