lördag 24 april 2010

Dagens citat

"Väldigt få uttal som jag har hört har varit alldeles korrekta. ... Namnet på vulkanen består av tre sammansatta ord. Korrekt uttal är 'Eija-fjaddla-jökuddl', med tryck på första stavelsen i varje ord. Översatt till svenska betyder det 'Öfjällsglaciären'. ... Vulkanen Eyjafjallajökull är en 'han' eftersom ordet 'jökull' är maskulint. Grannvulkanen Katla som många tror ska få ett utbrott, är däremot en 'hon' eftersom namnet slutar på 'a' och därför är feminint."

Kristinn Jóhannesson, lektor i isländska vid Göteborgs universitet, kommenterar i ett pressmeddelande uttalet av Eyjafjallajökull - läs mer om uttalssvårigheterna här.

Foto: Landhelgisgæsla Íslands