måndag 26 april 2010

Lava från Eyjafjallajökull flödar över glaciären

Lavan har nu strömmat 500 meter från vulkankratern på Eyjafjallajökull. Vattenflödet har därför ökat något. Men rörelserna i jordskorpan mattades något under helgen, vilket kan vara ett tecken på att glaciären är på väg att slå sig till ro.

I helgen nådde lavaflödet för första gången över kraterns kant, och har nu rört sig 500 meter norrut från kratern. Lavan flödar alltså från 1 450 meters höjd mot Gígjökull, och skapar en hel del smältvatten vilket har gjort att vattenståndet i Markarfljót har ökat något. Isen är på sina håll 150 meter tjock.

Några nya översvämningar har dock inte inträffat, uppger Veðurstofa Íslands. Lavan smälter nu isen som rinner som smältvatten nedför glaciären. När utbrottet började smälte i stället stora mängder snö och is som så småningom fick glaciären att rämna, och stora vattenmassor att forsa mot havet.

Jordskalven är fortsatt glesa, och gps-mätningar visar att vulkanen kan vara på väg att slå sig till ro. I december förra året, när de intensiva jordskalven vid Eyjafjallajökull åter tog fart, började också marken att röra sig. Þorvaldseyri, gårdarna vid glaciärens fot, flyttade sig till exempel sex centimeter söderut fram till den 20 mars då utbrottet vid Fimmvörðuháls började.

Nu är glaciären alltså på väg att sjunka tillbaka. Att det är lugnare i marken tyder på att inflödet av magma inte längre är lika starkt.

Eruptionen är nu i samma nivå som vid Fimmvörðuháls med mellan 20 och 40 ton lava i sekunden. Askbildningen är begränsad även om lavan nu kommer i kontakt med isen vilket kan leda till explosioner och ångmoln.

Glaciärlagunen vid Gígjökulls fot spolades bort av vattenmassorna när glaciärflödena under utbrottets första dagar forsade mot havet. Den första flodvågen var tretton meter över det normala vattenståndet. En rapport från Jarðvísindastofnun visar att ett tio meter tjockt lager av vulkaniskt skräp nu täcker platsen.

Aska föll i helgen över Selfoss och Hvolsvöllur. Något synligt nedfall har inte rapporterats från Reykjavík, men luftkvaliteten har påverkats till det sämre av askmolnen från Eyjafjallajökull. I lördags uppmättes 126 mikrogram skadliga partiklar per kubikmeter luft. Gränsvärdet för dålig luftkvalitet går vid 100 mikrogram, och kommunen uppger att halterna kan innebära problem för bland annat astmatiker.

Ett rejält regn föll söder om Eyjafjallajökull i går. Nederbörden är välkommen eftersom den antingen sköljer bort askan eller får den att tränga ned i marken. Väl i jorden kan den faktiskt ge bättre skörder. Landbúnaðarháskóli Íslands konstaterar att det visserligen blir lite knepigare att bruka marken, men att det på sikt kan vara bättre att låta de värst askdrabbade områdena vila i stället för att försöka rena dem. På sina håll syns redan grönt gräs som trotsar askan.

Lokalbefolkningen har fått hjälp av brandförsvarets släckningsbilar för att spola rent byggnader.

Icelandair flyger förmodligen från Akureyri även i dag och bussar passagerarna till och från Reykjavík. Iceland Express siktar däremot på att flyga från Keflavík. Askläget för flygplatserna i Reykjavík och Keflavík är dock osäkert. Det gör att Icelandair flyttar till Akureyri i åtminstone en dag till, där det inte finns några tecken på att askmolnen ska störa trafiken. Däremot är utsikterna sämre för Islands fjärde internationella flygplats i Egilsstaðir.

Inrikesflyget låg till största delen nere under helgen. Flugstoðir hoppas att det ska komma i gång under dagen.

2009 var ett nytt rekordår för turismen på Island, och förhoppningen är att också 2010 slår alla tidigare toppnoteringar. Men Eyjafjallajökulls utbrott har enligt Matthías Imsland, vd för Iceland Express, gjort många osäkra. Han säger till Vísir att försäljningen av flygbiljetter till sommaren har minskat med tre fjärdedelar sedan utbrottet började.

Utbrottet vid Eyjafjallajökull har alltså tappat kraft, även om det inte nödvändigtvis betyder att det är nära att upphöra. Den som vill vara säker på att ständigt bära med sig vulkanen kan lägga beslag på urmakaren Romain Jeromes nya modell Eyjafjallajökull-DNA. Klockan tillverkas av aska och sten från vulkanen. Det exklusiva uret lär inte bli helt enkelt att komma över, eftersom bara ett enda exemplar tillverkas.Den som fortfarande inte satt uttalet av Eyjafjallajökull får hjälp av Elíza Geirsdóttir Newman. I klippet från Al Jazeera ovan framför hon en specialskriven låt tillägnad glaciären med det knepiga namnet.

Här kan du läsa mer om vulkanutbrottet och här om uttalet av Eyjafjallajökull.

Andra medier om utbrottet.
I askmolnets skugga: Helsingborgs Dagblad

Foto: Landhelgisgæsla Íslands och Romain Jerome