lördag 3 april 2010

Olagligt valmjöl var feldeklarerat fiskmjöl

The International Fund for Animal Welfares hot att stämma Island för export av val till Danmark och Lettland tycks sluta med ett magplask. Försäljningen till Danmark sägs vara fiskmjöl som felaktigt varudeklarerats som valmjöl, och exporten av minkval till Lettland är enligt isländska myndigheter tillåten på grund av undantag som finns i regelverket.

Djurrättsorganisationen The International Fund for Animal Welfare grundade sina anklagelser om olaglig export på siffror från Hagstofa Íslands. Enligt statistiken hade Island under januari och mars förra året exporterat drygt 23 ton valmjöl till Danmark till ett pris av 1,9 miljoner isländska kronor. Dessutom hade 250 kilo fryst valkött sålts till Lettland till ett värde av 307 000 kronor.

Island har gjort undantag just när det gäller val från Cites-lagstiftningen som reglerar handeln med hotade djurarter. Att 134 ton fryst val för 308 miljoner kronor sålts till Japan i januari i år är därför lagligt eftersom landet liksom Island också gör vissa undantag från det internationella regelverket.

The International Fund for Animal Welfare siktade på att anmäla den misstänkt olagliga handeln med Lettland och Danmark till bland annat EU och Interpol. Men sedan dess tycks luften ha gått ur anklagelserna.

Gunnar Bergmann Jónsson, vd för Félag hrefnuveiðimanna, och Kristján Loftsson, vd för Hvalur, förnekade i Fréttablaðið att val hade exporterats till Lettland och Danmark. När det gäller försäljningen till Lettland ansåg Gunnar Bergmann Jónsson att "det rörde sig om så små mängder att det inte går att utesluta att letter har köpt köttet här och skickat det till hemlandet".

När Hagstofa Íslands kontrollerade uppgifterna visade det sig enligt ett pressmeddelande att exporten till Danmark felaktigt registrerats som valmjöl. I själva verket rörde det sig om fiskmjöl som fått fel nummer i tulldeklarationen.

Försäljningen av 250 kilo kött av vikval till Lettland anmäldes till fiske- och jordbruksdepartementet. The International Fund for Animal Welfare hävdade att exporten var olaglig eftersom Lettland inte gör samma undantag i Cites-lagstiftningen som Island.

Enligt Hagstofa Íslands är det dock juridiskt sett inget problem för Island att exportera vikval. Det finns nämligen inget krav på att mottagaren ska ha ett importtillstånd.

När fiske- och jordbruksdepartementet fick kännedom om exporten till Lettland kontaktade de försäljaren och upplyste om läget. Frågan hamnar alltså hos de lettiska myndigheterna som får ta ställning till om huruvida införseln ska stoppas. Även om Island inte begått något formellt fel ska riktlinjerna för hur försäljningen av val går till ses över.

Samtök ferðaþjónustunnar protesterade nyligen mot fiske- och jordbruksminister Jón Bjarnasons beslut att tillåta valfångst även i år. I vissa fall sker jakten nära samma områden som utnyttjas för valskådning, och det har enligt branschen negativa effekter för turistnäringen. De fredade zoner som upprättades förra året är enligt medlemsföretagen otillräckliga.

Här kan du läsa mer om beslutet att fortsätta jaga val.