tisdag 6 april 2010

Räddning av isbjörn kostar miljoner

Att fånga en isbjörn i stället för att skjuta den är både dyrt och riskabelt. Varje räddningsinsats beräknas kosta omkring 11,5 miljoner isländska kronor. Det skriver miljöminister Svandís Svavarsdóttir i en minnesanteckning.

Umhverfisstofnun har på hennes begäran tagit fram förväntade kostnader för vad det skulle kosta att fånga och bedövningsskjuta isbjörnar som simmar i land på Island för att sedan med helikopter flyga dem tillbaka till Grönland. Bedömningen är att det är svårt att försvara kostnaderna av flera skäl.

I januari tog sig en isbjörn i land vid Þistilfjörður nära Þórshöfn, och sommaren 2008 sköts två björnar som simmat i land på Skagafjörður. Dessa tre är de första isbjörnarna som nått Island på två decennier. Umhverfisstofnun vågar inte sia om en period med fler isbjörnsbesök är att vänta eller om det rör sig om tillfälligheter.

Beslutet att skjuta de två björnarna som gick i land för snart två år sedan fick hård kritik. Den dåvarande regeringen bestämde sig för att ta fram en handlingsplan. En isbjörnsbur finns sedan dess på Island ifall det skulle visa sig möjligt att fånga in ett djur i stället för att skjuta det.

Umhverfisstofnun anser att det är oerhört riskabelt att försöka fånga in en isbjörn. I så fall måste omständigheterna vara mycket goda.

För att kunna bedöva en isbjörn måste skytten kunna ta sig nära djuret. Det får då heller inte finnas någon risk att björnen kan fly ut till havs eller lands där den kan gå till attack mot människor eller andra djur. Sikten måste också vara klar. Den typen av omständigheter bedöms vara oerhört sällsynta.

Dessutom krävs det att isbjörnen är så stark att den klarar en flytt. De två björnarna som sköts på Skagafjörður hade förmodligen inte överlevt resan tillbaka till Grönland eftersom de var uthungrade och svaga efter en lång tid på havet. Däremot hade isbjörnen som sköts utanför Þórshöfn kunnat överleva en sådan transport, eftersom det rörde sig om en frisk hona på fyra år.

Om en sådan flytt skulle ske blir det med Landhelgisgæslans största helikopter. Isbjörnen skulle i så fall sättas i land på östra Grönland där det är nära till föda men långt till människor.

Svårigheterna ligger dock egentligen främst i själva överraskningsmomentet. Att vara förberedd på att en isbjörn kan ta sig i land längs den långa och glesbefolkade isländska kusten är näst intill omöjligt. Att skjuta djuret kan därför ofta vara den enda utvägen för att förhindra att björnen attackerar andra levande varelser.

Umhverfisstofnun pekar också på att det inte finns något typfall. Varje händelse med en ilandsimmad isbjörn ser olika ut, vilket också gör det svårt att såväl hålla beredskap som en handlingsplan.

I minnesbladet poängteras även att dödsskjutningen av det fåtal isbjörnar som kommer till Island måste anses försvarbart. Dels för att isbjörnen är oerhört farlig, dels för att antalet är litet jämfört med det antal som varje år skjuts på östra Grönland.

Att utrusta en särskild isbjörnsgrupp skulle kosta 6,5 miljoner isländska kronor. De årliga kostnaderna väntas uppgå till två miljoner och varje infångning till 11,5 miljoner.

Här kan du läsa mer om isbjörnen som sköts vid Þistilfjörður den 27 januari i år.