torsdag 1 april 2010

Sex av tio bloggläsare trötta på Icesave

Sex av tio bloggläsare är trötta på Icesave-tvisten. Två av tio har inte fått nog av den och nästan lika många undrar vad Icesave egentligen är för något.

174 personer deltog i omröstningen.

Nu kan du (vilket möjligtvis lär göra en del ännu tröttare på Icesave...) ta ställning till vad du tycker om Sveriges agerande i tvisten - läs mer om det här.