tisdag 27 april 2010

Staten tar över Sparisjóður Keflavíkur och Byr

Staten tvingas ta över Sparisjóður Keflavíkur och Byr. Vissa fordringsägare motsätter sig att skriva av 80 procent av kraven, vilket var planen för rekonstruktionen. Aktierna i bankerna blir därmed värdelösa. Finansinspektionen Fjármálaeftirlitið ska utse ny styrelse.

Sparisjóður Keflavíkur förlorade 17 miljarder isländska kronor under 2008 och ungefär lika mycket förra året. Förlusterna beror till stor del på avskrivna lån. Sparisjóður Keflavíkur var en av de mest expansiva isländska sparbankerna, och lockade sparare att investera miljonbelopp i banken. I och med att rekonstruktionen misslyckats blir aktierna värdelösa. Däremot gäller insättningsgarantin för alla besparingar.

När det gäller Sparisjóður Keflavíkur finns inga misstankar om ekonomisk brottslighet. Inom Byr pågår dock flera utredningar där företagsledningen misstänks vara inblandad i brottslighet. De isländska pensionsfonderna väntas förlora sex till åtta miljarder isländska kronor på Byrs kollaps.

Omkring 80 personer är anställda vid banken. Enligt Víkurfréttir kommer verksamheten att övertas av Fjármálaeftirlitið på samma sätt som när storbankerna förstatligades hösten 2008.

För att rekonstruktionen skulle lyckas skulle samtliga fordringsägare gå med på att avstå från 80 procent av kraven. Diskussioner har pågått med tolv utländska finansinstitut och ett femtiotal inhemska fordringsägare. Hur många som inte accepterade rekonstruktionsplanen är inte känt. Däremot har liknande uppgörelser träffats för åtta mindre sparbanker.

Efter att Spron gick omkull var Sparisjóður Keflavíkur och Byr Islands två största sparbanker. Sparisjóður Keflavíkur hade sexton kontor i lika många kommuner och grundades 1908.

Staten skjuter nu till fem miljoner euro, cirka 860 miljoner isländska kronor, för att på samma sätt som vid tidigare bankrekonstruktioner placera inlåningen i ett nytt bolag. Fem miljoner euro är det minsta beloppet som krävs för att starta ett finansbolag. Finansminister Steingrímur Jóhann Sigfússon motiverar beslutet med att sparbankerna har stor betydelse för landet, och att kapitaltillskottet i slutändan förmodligen inte kommer att kosta skattebetalarna någonting.

Den parlamentariska krisutredningen, Rannsóknar­nefnd Alþingis, föreslår i rapporten en särskild undersökning av sparbankernas agerande. På grund av tidsbrist hanns nämligen inte det med i den utredning som gjordes. Nästan samtliga sparbanker gick omkull i samband med finanskraschen.

Finansmarknadsminister Gylfi Magnússon sade nyligen i alltinget att de privatpersoner som tog stora lån för att investera i sparbankerna förhoppningsvis ska kunna komma överens med affärsbankerna om att helt eller delvis avskriva lånen.

Íslandsbanki, före detta Glitnir, hade enligt Vísir långtgående planer på att köpa Byr av fordringsägarna. Breiðengi, ett bolag kontrollerat av Íslandsbanki, äger 3,3 procent av aktierna i Byr. Dessutom lånade Glitnir ut sammanlagt tio miljarder isländska kronor till aktieägarna vid en nyemission i Byr 2007, pengar som få av låntagarna har betalat tillbaka.

Planen var att Íslandsbanki skulle köpa ut fordringsägarna. Det hade inneburit att staten hade behövt gå in med mindre pengar i rekonstruktionen. Nu får i stället Fjármálaeftirlitið två nya banker att förvalta.

Här kan du läsa mer om de isländska sparbankerna.