torsdag 8 april 2010

Terrorhotet mot Island litet men konstant

Terrorhotet mot Island är litet. Däremot oroas polisen av Hells Angels strävan efter att få fotfäste på ön. Narkotikahandel, människosmuggling och organiserad brottslighet är andra hot mot säkerheten på Island. Det skriver rikspolischefen i en rapport.

Risken för terrorattacker på Island är enligt polisens bedömning liten. I rapporten jämställs risken med samma fara i övriga nordiska länder. Hotet bedöms alltså som begränsat men konstant. Polisen säger sig inte ha någon kännedom om personer eller organisationer som förbereder terrordåd på Island. Däremot går det inte att bortse från risken att sådana planer kan ta form utanför landet.

När det gäller den organiserade brottsligheten har läget på många sätt blivit allvarligare. Att MC Prospect of Hells Angels Iceland kan bli fullvärdiga medlemmar i Hells Angels under slutet av 2010 är en utveckling som oroar. Enligt polisen brukar narkotikahandel, utpressning, indrivnings- och beskyddarverksamhet samt prostitution följa på en sådan etablering.

Justitieminister Ragna Árnadóttir vill förbjuda sammanslutningar vars syfte är att ägna sig åt brott. Hennes uppfattning är också att staten har möjligheten att lösa upp sådana organisationer.

Enligt regeringen skulle det antingen leda till ett förbud mot Hells Angels eller tvinga organisationen att gå under jorden. Medlemmar i klubben avvisas ofta från Island med hänvisning till den nationella säkerheten. Den norske Hells Angels-ledaren Leif Ivar Kristiansen har därför stämt den isländska staten för brott mot Eftas regelverk.

Nio medlemmar i Fafner MC Iceland, klubben som senare bytte namn till MC Prospect of Hells Angels Iceland, har också stämt staten på mellan 600 000 och en miljon isländska kronor på grund av ett gripande som ägde rum i juli 2007. Polisen slog till mot det dåvarande klubbhuset i Reykjavík efter misstankar om grov misshandel av en man med anknytning till organisationen. Misstankarna avfördes dock så småningom, och en medlem har redan fått 100 000 kronor i skadestånd.

Människohandel och prostitution är två andra företeelser som har blivit allt vanligare på Island. Även här tror polisen att kriminella nätverk ligger bakom den organiserade brottsligheten.

Tillslagen mot cannabisodlingar har ökat i finanskrisens spår. Eftersom det blivit allt dyrare att smuggla in knark från utlandet försöker fler producera egen narkotika. Smugglingen fortsätter dock, även om den kan ha minskat i omfattning. Polisen har inga upplysningar som tyder på att isländskt knark också smugglas ut ur landet, men gör bedömningen att det är sannolikt. Efter att ha påträffat stora cannabisodlingar och amfetaminfabriker är det rimligt att anta att hela produktionen inte var avsedd för den inhemska marknaden.

Även inbrott och stölder har ökat. Också här rör det sig om ligor som agerar systematiskt. De riktar främst in sig på sydvästra Island och Akureyri. Under en natt kan de genomföra ett stort antal inbrott för att sedan hålla en låg profil eller åka vidare till en annan ort.

Den organiserade brottsligheten är främst koncentrerad till Reykjavíkområdet.

Här kan du läsa mer om regeringens strävan att stoppa Hells Angels.