torsdag 6 maj 2010

Avhopp och maktkamp i isländska medier

Sex till sju positiva artiklar på varje kritisk artikel om affärsbankerna. Täta band mellan politiker, journalister, experter och finanssektorn samt ägare med möjlighet att pressa tidningarna till positiv rapportering. Den parlamentariska krisutredningen innehåller svidande kritik mot de isländska medierna.

Mellan januari 2006 och oktober 2008 mötte islänningarna i landets stora dagstidningar alltså mestadels positiva nyheter om bankerna. Krisutredarna anser att medierna misslyckades med uppdraget att granska. Sedan dess har ägarförhållandena förändrats i flera stora tidningar.

Morgunblaðið ägs i dag av Árvakur. Hur fördelningen av aktier i bolaget ser ut är inte känt, men bland storägarna finns utgivaren Óskar Magnússon och fiskebaronen Guðbjörg Matthíasdóttir samt flera andra med kopplingar till Självständighetspartiet och fiskeindustrin.

Ingibjörg Pálmadóttir, som är gift med affärsmannen Jón Ásgeir Jóhannesson, kontrollerar omkring 90 procent av aktierna i 365, som äger Fréttablaðið, Stöð 2, Vísir och Bylgjan. Ari Edwald och Stefán Hilmarsson äger knappt tio procent av aktierna.

DV bytte nyligen ägare. De största aktieägarna är nu chefredaktören Reynir Traustason (33 procent) och konsthandlaren Lilja Skaftadóttir (31,5 procent). Bland de övriga ägarna återfinns yogalärare, läkare och journalister. Tidningen är den enda som valt att publicera ägarförhållandena på hemsidan.

Viðskiptablaðið, Islands fjärde rikstäckande tidning, ges ut av Myllusetur, där utgivaren Pétur Árni Jónsson har två tredjedelar av aktierna och Sveinn Biering Jónsson en tredjedel.

Krisen har också påverkat innehållet i medierna. Enligt Creditinfo publicerades 100 artiklar om Icesave under de arton månader som föregick kraschen. Ett och ett halvt år efter Landsbankis kollaps har 10 130 artiklar om Icesave publicerats.

Under samma period har näringslivsnyheterna minskat med 34 procent, artiklarna om ekonomi har däremot ökat med 82 procent. Den totala mängden inrikesnyheter har enligt Creditinfo minskat med 11 procent, något som beror på att tidningarna har lägre utgivningstakt och innehåller mindre redaktionellt material.

Förtroendet för medierna rasade i samband med finanskraschen. Nu är det åter på väg att öka, där public service-bolaget RÚV står i särklass när det gäller trovärdighet. Pajkastningen mellan tidningarna har varit intensiv under det senaste året, i synnerhet sedan Davíð Oddsson tog över som chefredaktör för Morgunblaðið. Fréttablaðið påminns ständigt om banden till Jón Ásgeir Jóhannesson medan DV är något av dagstidningarnas svarta får med ett tämligen uselt rykte.

Davíð Oddsson höll sig visserligen utomlands när krisrapporten presenterades. Men enligt nattchefen Gunnhildur Arna Gunnarsdóttir svävade ändå hans ande över Morgunblaðið - där den andre chefredaktören Haraldur Johannessen såg till så att tidningens förstasida dagen därpå pekade ut bankerna som ansvariga för finanskraschen, och inte även politiker och myndigheter vilket var Gunnhildur Arna Gunnarsdóttirs tanke. Hon hävdar att tidningen försöker skydda Davíð Oddsson, och hon säger till Vísir att det fick henne att säga upp sig:
"Det stämmer inte att jag var missnöjd med att Haraldur Johannessen lade sig i hur Morgunblaðiðs förstasida skulle se ut. Det är hans jobb som chefredaktör. Men jag förstod inte anledningen till att han inte på djupet ville hantera politikernas och ämbetsmännens försumlighet på förstasidan utan beslutade att undvika det. Jag blev mycket arg när den biträdande chefredaktören och kulturredaktören kom och försökte övertyga mig om att Haraldurs beslut och nyhetsvärdering var riktiga."

Tidigare har tecknaren Halldór Baldursson lämnat Morgunblaðið för Fréttablaðið med motiveringen att det är en tidning som passar honom bättre. Gunnhildur Arna Gunnarsdóttir går alltså steget längre och anklagar indirekt tidningens ledning för att bedriva självcensur å Davíð Oddssons vägnar. Hon har efter att ha sagt upp sig, bland annat också på Facebook, beklagat utnämningen av Davíð Oddsson:
"För medier och journalister är trovärdigheten så viktig. När en politiker anställs på ett sådant jobb som Davíð Oddsson, kan besluten, oavsett om de är rätt eller fel, utsättas för tvivel. Det hade inte varit rätt av mig att stå i tidningens främsta linje när något sådant pågår."

Gunnhildur Arna Gunnarsdóttir motiverar uppsägningen med att hon hellre "bryr mig om mina barns uppväxt" än arbetar för en tidning hon inte kan stå för:
"Chefredaktören styr sitt fartyg och behöver folk i besättningen som han kan lita på och genomför hans beslut. På samma sätt måste hela besättningen, på däck likväl som styrman, tro på kaptenen och förlita sig till att genomföra hans beslut. ... Lycka till att hitta en efterträdare som tror på denna riktning och nyhetsvärdering."

Men det är inte bara Davíð Oddsson som väcker känslor. Inom det isländska journalistförbundet, Blaðamannafélag Íslands, splittrades styrelsen i två falanger. En av dem slöt enligt ett uttalande upp bakom Þóra Kristín Ásgeirsdóttir, ordförande för förbundet som inte ställde upp till omval sedan hon blivit utmanad av Hjálmar Jónsson. Och den andra ställde inte bara upp bakom Hjálmar Jónsson, utan ställde sig också bakom den årsredovisning som Þóra Kristín Ásgeirsdóttirs och hennes anhängare vägrade att skriva under eftersom de hävdar att de inte fått den information ur bokföringen som de krävt att få ta del av.

Þóra Kristín Ásgeirsdóttir, som nyligen fick sparken från Morgunblaðið, skriver i ett uttalande att många anställda på tidningen har reagerat negativt på hennes hårda kritik mot beslutet att utse Davíð Oddsson till chefredaktör. Hon hävdar att det vore mycket underligt om ordföranden för Blaðamannafélag Íslands inte reagerade mot en sådan utnämning.

I mars i år tog hon över som chefredaktör för Smugan, en vänstersinnad nyhetswebb, men ser sig själv som opolitisk. Þóra Kristín Ásgeirsdóttir anser att det nu används emot henne av Hjálmar Jónsson, som ogillar kopplingen mellan politik och journalistik.

Hjálmar Jónsson avvisar i sin tur såväl kritiken mot årsredovisningen som kandidaturen. I ett uttalande säger han att beslutet att ställa upp grundar sig på ett inom förbundet utbrett missnöje med Þóra Kristín Ásgeirsdóttir.

Vid ett stormigt årsmöte valdes Hjálmar Jónsson till ny ordförande utan motkandidat. Tre personer lämnade samtidigt styrelsen för Blaðamannafélag Íslands i protest mot turerna kring ordförandevalet. Ett förslag att flytta fram mötet tre veckor för att reda ut de påstådda oklarheterna röstades ned.

Islandsbloggen i morgon: Så bra är de isländska dagstidningarna.

Här kan du läsa mer om den isländska mediemarknaden.