tisdag 25 maj 2010

Dagens bonuscitat

"Bästa partiet har ett underhållningsvärde på kort sikt, men i verkligheten är det en gravallvarlig fråga som jag inte tycker att politikerna beaktar. Det stora stödet som partiet får i opinionsmätningarna återspeglar först och främst det stora missnöjet mot politikerna och hur lite förtroende de åtnjuter."

Baldur Þórhallsson, professor i statsvetenskap vid Háskóli Íslands, i Ó Reykjavík om stödet för Bästa partiet som han anser beror på att Socialdemokraterna, Självständighetspartiet och Framstegspartiet inte tar kritiken som framkommer i den parlamentariska krisutredningen på allvar - läs mer om Bästa partiet här.