fredag 14 maj 2010

Dagens citat

"Samtidigt har den ekonomiska recessionen ändå gett upphov till en mängd litteratur och film som försöker tackla och förstå den nationella hegemonin som rådde på Island under medlet av 2000-talet. Hallgrímur Helgason kallar i romanen Stormland eran för oralismens tidevarv då omedelbar tillfredställelse var målet och munnen det centrala organet – om det så handlade om att tugga, ljuga eller bara sprida dästa puffar omkring sig."

Petter Lindberg i Yle om Hallgrímur Helgasons Stormland - läs Islandsbloggens recension av boken här.