onsdag 5 maj 2010

Få mest valuta för pengarna - växla på Island

SEB har marginaler på över 21 procent för den som växlar svenska kronor till isländska. Den som i stället växlar valuta på Island gör det till betydligt bättre kurser - flera av de isländska storbankerna har marginaler på under en procent.

Xchange och Forex var tidigare de växlingsställen som gav minst valuta för pengarna. Nu är det i stället SEB som har de högsta marginalerna mot den isländska kronan, 21,3 procent.

Forex har, liksom vid tidigare valutakollar, alltjämt höga marginaler mot den isländska kronan. I september förra året var skillnaden mellan köp- och säljkursen 20,6 procent. I dag är den 19 procent. Xchange har en marginal på 18,6 procent.

Nordeas marginaler är 16 procent medan Swedbank, som bara säljer checkar i isländska kronor, nöjer sig med 10 procent.

De höga marginalerna har tidigare förklarats med osäkerheten kring den isländska kronan. Under 2010 har dock den isländska kronan varit ganska stabil i förhållande till den svenska - en svensk krona har på Island under året kostat mellan 17,24 och 18,00 isländska kronor.

Osäkerheten kring den isländska kronan visar sig också i det faktum att Handelsbanken inte längre säljer valutan, och Forex har tvingats att slå igen på Island.

Den som vill få mest valuta för sina svenska kronor växlar i stället hos någon av de isländska bankerna. Både Arion banki (före detta Kaupþing) och Íslandsbanki (tidigare Glitnir) har marginaler på 0,7 procent. Skillnaden mellan köp- och säljkurs är 0,8 procent hos Byr sparisjóður och 1,2 procent hos Landsbanki.

Den isländska kronan värderas högre på Island än i Sverige. Det gör att det inte längre är lika fördelaktigt att växla på Island, men det är fortfarande en betydligt bättre affär än att växla i Sverige. För 100 svenska kronor får du 1 666 isländska kronor hos SEB, men 1 735 kronor hos Arion banki.

När det gäller säljkursen blir skillnaden något större. Hos Arion banki får du 572 svenska kronor om du växlar tillbaka 10 000 isländska kronor. SEB ger dig 500 kronor.

Den som bestämmer sig för att växla till sig 34 708 isländska kronor (kostar 2 000 svenska hos Arion banki) och därefter växlar tillbaka 5 000 isländska kronor vid hemresan sparar 120 svenska kronor på att vända sig till Arion banki i stället för SEB.

Fotnot: Valutakurserna är från den 4 maj 2010.

Här och här kan du läsa tidigare valutakollar.