tisdag 11 maj 2010

Fluorhalten i betet 100 gånger över gränsvärdet

Betesmarkerna nära Eyjafjallajökull innehåller upp till 100 gånger mer fluor än gränsvärdet. På vissa platser är fluorhalterna i betet däremot inte högre än att de med hjälp av regnvatten kommer att späs ut till ofarliga nivåer.

Matvælastofnun tog den 3 maj prover vid fyra gårdar nära Eyjafjallajökull. Gränsvärdena för fluor är 25 till 30 milligram per kilo för nötdjur och 70 till 100 milligram per kilo för får. Enligt Búnaðarsamband Suðurlands låg dock koncentrationen av fluor långt över dessa gränsvärden på två platser.

Vid Raufarfell var mängden fluor 2 396 milligram per kilo, alltså nästan 100 gånger över gränsvärdet för nötdjur. Vid Hlíð var fluorhalten 660,8 milligram per kilo. Vid Efsta Grund var fluorinnehållet 188 milligram per kilo och vid Skáli 113 milligram.

De två senare proverna visar på så låga halter att regnvatten sannolikt kommer att minska fluorinnehållet i betet till ofarliga nivåer. Däremot har vulkanaskan som fallit vid Raufarfell och Hlíð sannolikt förstört betet för sommaren eftersom det krävs oerhörda mängder nederbörd för att skölja ur så mycket fluor.

Jordskalven vid Eyjafjallajökull var under gårdagen och natten mycket intensiva men inträffade ofta på två mils djup. Det kraftigaste uppmättes till 2,3 på Richterskalan, uppger Veðurstofa Íslands. Skalven innebär att ny magma flödar in under vulkanen. Efter en serie kraftiga skalv vid lunchtid svartnade också röken från Eyjafjallajökull, vilket förmodligen beror på tillströmningen av magman.

Aska föll i går söder och öster om Eyjafjallajökull. Askan var enligt Jarðvísindastofnun något grövre än tidigare, mellan två och tre millimeter i diameter.

Utbrottet skapar liksom tidigare mer aska än lava. Lavaströmmen har inte rört sig nämnvärt längs med Gígjökull under den senaste veckan. Det finns inget som tyder på att utbrottet är på väg att upphöra eller några tecken på ökad aktivitet vid Katla.

Här kan du läsa mer om vulkanutbrottet vid Eyjafjallajökull.