söndag 9 maj 2010

Lokal demokrati dyrast i små kommuner

I stora Kópavogur kostar den kommunala demokratin 25 319 isländska kronor per invånare. I lilla Fljótsdalshreppur kostar den 243 990 kronor per person. Det visar statistik från Samband íslenskra sveitarfélaga.

Regeringens mål är att till kommunalvalen våren 2014 ha bantat antalet isländska kommuner från dagens 77 till 17. Den kommunala administrationen kostar enligt regeringen oproportionerligt mycket pengar i många mindre kommuner. Ett förslag är därför att ändra den nedre gränsen för hur många invånare som krävs för att kommun ska få behålla självständigheten från 50 till 1 000 personer.

Men kommunminister Kristján L. Möller vill helst inte tvinga fram samgåenden. Målet är att försöka driva på sammanslagningarna på naturlig väg. I vissa fall kan dock regeringen gå in. Efter att flera kommuner skaffat sig miljardskulder har regeringen planer för att lagstifta om tvångsåtgärder. Lagen är tänkt att träda i kraft vid årsskiftet.

I snitt kostade det kommunala självstyret skattebetalarna 34 000 kronor under 2008. Men utgifterna varierar alltså kraftigt mellan kommunerna. Bland de tio med lägst kostnader har bara två kommuner färre än 2 000 invånare. Bland de tio med högst kostnader har ingen mer än 700 invånare.

Billigast är det alltså i Kópavogur där kostnaden är 25 319 per invånare. Därefter följer Reykjavík med 26 580. De två minsta kommunerna som får plats på topp tio är Ölfus och Snæfellsbær. Fem av de tio kommunerna återfinns i Reykjavíkområdet.

Fljótsdalshreppur är dyrast med prislappen 243 990 kronor per invånare. Árneshreppur kostar näst mest, 152 629 kronor per person. Fljótsdalshreppur hade vid 2008 års utgång 89 invånare och Árneshreppur 50. Árneshreppur röstade för några år sedan nej till samgående med övriga kommuner i Strandir, medan Fljótsdalshreppur har förhållandevis god ekonomi eftersom Kárahnjúkar ligger i kommunen.

I Breiðdalshreppur, Súðavíkurhreppur och Arnarnes­hreppur - där samtliga har runt 200 invånare - var kostnaden mellan 135 000 och 137 000.

2009 hade samtliga 77 isländska kommuner minus i kassan. De minsta kommunerna hade också de minsta minusposterna. I Fljótsdalshreppur var underskottet allra minst, 86 251 kronor. Árneshreppur gick back med 363 483 kronor. I Kópavogur gapade hålet i kassan på 46 846 816 kronor. Siffror för Reykjavík saknas.

Här kan du läsa mer om planerna för samgåenden mellan isländska kommuner.