söndag 2 maj 2010

Mindre makt för Ólafur Ragnar Grímsson

Etiska regler och mindre makt. Så vill statsminister Jóhanna Sigurðardóttir förändra presidentämbetet. Men Ólafur Ragnar Grímsson tycker att reglerna är onödiga.

Presidenten Ólafur Ragnar Grímsson fick i den parlamentariska krisutredningen hård kritik för sitt idoga arbete för isländska företag utomlands. Enligt rapporten agerade han okritiskt och naivt, och fortsatte att lobba för bolag inom den hårt pressade finanssektorn trots att orosmolnen blev fler och fler.

I utredningen pekas han ut som moraliskt ansvarig för att ha gett toppcheferna sitt stöd och därmed bidragit till att höja deras anseende. Ólafur Ragnar Grímsson får också kritik för att vid flera tillfällen låtit sig bjudas på flygresor av finansbolagen.

Rapporten föreslår nya etiska regler för presidenten, som ska tydliggöra vilken roll ämbetet egentligen har. Socialdemokraterna står bakom en sådan förändring, medan Ólafur Ragnar Grímsson, som har medgett att han gick för långt i sitt stöd till näringslivet, anser att sådana riktlinjer är onödiga.

Jóhanna Sigurðardóttir vill enligt Vísir dessutom minska presidentens möjlighet att inte godkänna lagar och därigenom få till stånd en folkomröstning om lagen ifråga. Det är en rätt som bara har använts två gånger i Islands historia, när Ólafur Ragnar Grímsson inte godkände dåvarande statsministern Davíð Oddssons lag om regler för att begränsa ägarkoncentrationen på mediemarknaden, samt när han stoppade den nuvarande regeringens Icesave-uppgörelse.

Förslaget att minska presidentens politiska makt kommer förstås av kritiker ses som något av en hämnd för just Icesave-beslutet. Det är ingen hemlighet att regeringen var mycket besviken på Ólafur Ragnar Grímsson efter att ha investerat oerhörda mängder politisk prestige i Icesave-tvisten. Utrikesminister Össur Skarphéðinsson sade dock nyligen i alltinget att han till skillnad från Jóhanna Sigurðardóttir inte vill slopa förfarandet där presidenten godkänner alla lagar.

Samtidigt har diskussioner om att slopa kravet på presidentens godkännande av nya lagar pågått i flera år utan att något har hänt. Även Självständighetspartiets ledare Bjarni Benediktsson kan tänka sig att slopa rätten, och anser att presidenten inte ska kunna stoppa lagar som godkänts av det folkvalda alltinget.

De etiska reglerna för presidenten väntas bli en fråga för det rådgivande konstitutionella alltinget, som tros samlas till hösten, skriver Fréttablaðið.

Här kan du läsa mer om Ólafur Ragnar Grímsson.