måndag 3 maj 2010

Ökad aktivitet vid Eyjafjallajökull

Kokande smältvatten strömmade i går från Gígjökull till Markarfljót. Rörelserna vid jordskorpan ökade kraftigt och lavan har nu strömmat tre kilometer från kratern vid Eyjafjallajökull. Samtidigt visar nya mätningar att askmolnen kan fortsätta att stoppa flygtrafiken.

Efter att ha behållit samma intensitet under hela veckan ökade rörelserna vid jordskorpan kraftigt under gårdagen. Så oroligt har det enligt Veðurstofa Íslands mätningar inte varit i området sedan utbrottet vid Eyjafjallajökull började. Vad rörelserna betyder är osäkert, men det finns inget som tyder på att eruptionen är på väg att upphöra. Det finns heller inga tecken på att Eyjafjallajökull skulle ha påverkat Katla.

I går strömmade också stora mängder varmt smältvatten över glaciären till Markarfljót, där även vattenståndet steg snabbt. De stigande vattentemperaturerna kan bero på att lavan nu har rört sig tre kilometer från kratern, och att vägen för smältvattnet till floden därmed har blivit betydligt snabbare. Kratern närmar sig också glaciärens topp.

Det väntas dock dröja ytterligare någon dag innan lavan har passerat även Gígjökull och nått fram till låglandet. Vulkanologen Haraldur Sigurðsson bloggar att det ser ut som att lavan hittills nått halvvägs mellan glaciären och barmarken. Lavan skapar stora ångmoln i mötet med jökelns is och snö.

Däremot tycks inte lavaflödet ha ökat. Mängden magma som når kratern är omkring 50 ton i sekunden, vilket motsvarar 20 kubikmeter i sekunden. Jordskalven är också sällsynta.

Den trettio meter djupa glaciärlagunen vid Gígjökulls fot spolades bort av de första översvämningarna från Eyjafjallajökull. Nu har sjön täckts av vulkaniska rester som inte nått fram till Markarfljót, och därmed också höjt markytans nivå med upp till trettio meter.

Askan från vulkanen har blivit mörkare och mer grovkornig och väntas fortsätta falla söder och öster om Eyjafjallajökull under de närmaste dagarna. Utbrottets ökande intensitet under helgen innebär också att mer aska har producerats, men magman blir alltjämt i större utsträckning lava än aska.

De undersökningar som gjorts med tysk utrustning under helgen visar att det fortfarande finns tillräckligt mycket aska i luften för att störa flygtrafiken till och från Island. Om inte vinden vänder finns det dock ingen anledning att stänga flygplatserna i Reykjavík och Keflavík. Jarðvísindastofnun tror också att mängden aska är så liten att den i nuläget inte kan stoppa flygtrafiken på det europeiska fastlandet.

Þórsmörk är ett av Islands mest populära naturområden. I sommar finns det dock en risk att besöken blir få. Så länge utbrottet vid Eyjafjallajökull pågår kan det nämligen bli svårt att öppna vägen till Þórsmörk.

Regeringen delar ut 190 miljoner isländska kronor i bidrag till dem som har drabbats av vulkanutbrottet. Pengarna ersätter kostnader för att sanera mark, flytta boskap, förstörda skördar och andra skador orsakade av vulkanaska eller översvämningar. Fler bidrag är sannolikt på väg.

Landbúnaðarháskóli Íslands har provsått på de åkrar som drabbats värst av nedfallet av aska. Korn tycks gro bättre i askan än gräs.

Under helgen rensades tre lastbilar fulla av vulkanaska upp ur hamnen på Hemön med hjälp av håvar. Du kan se bilder från arbetet hos Eyjafréttir.

Enligt Suður blev ett reportageteam från "60 Minutes" först med att ta sig upp på Eyjafjallajökull sedan utbrottets början. Hela glaciären är alltjämt avstängd för allmänheten.

Omkring 10 000 personer vandrar varje år längs med leden över Fimmvörðuháls, platsen för det tidigare utbrottet nära Eyjafjallajökull. Lavan förstörde den vandringsled som fanns, men Ferðafélag Íslands ska nu märka ut en ny led över passet.

Här kan du läsa mer om utbrottet vid Eyjafjallajökull.

Andra medier om vulkanutbrottet:
Nytt askmoln hotar Europa: Aftonbladet
"Bilderna ska inte vara manipulerade": Göteborgs-Posten