torsdag 27 maj 2010

Om sambandet mellan Eyjafjallajökull och Katla

Det är bara en tidsfråga innan Katla erupterar. Det hävdar forskare vid University College Londons Institute for Risk and Disaster Reduction i en rapport som publiceras i dag. Men bevisföringen är besvärande tunn och rapportförfattarna har svårt att skilja på fakta och spekulationer.

Att Katla är en betydligt farligare vulkan än Eyjafjallajökull och att den enligt tidigare mönster borde eruptera inom en snar framtid är de flesta överens om. Men i rapporten upphöjs flera tveksamheter till fakta.

Det heter att varje utbrott vid Eyjafjallajökull följts av ett utbrott vid Katla och att det finns ett samband mellan vulkanerna där Eyjafjallajökull påverkar Katla. Sambandet mellan dem är dock en omstridd fråga.

Mellan Fimmvörðuháls, platsen för det första utbrottet vid Eyjafjallajökull, och Katla är avståndet bara 1,5 mil. Mellan Eyjafjallajökulls topp, platsen för det nuvarande utbrottet, och Katla är avståndet två mil.

Vulkanerna är inte en del av samma vulkaniska system. Under Katla, på ett djup av två till tre kilometer, finns en magmakammare som omfattar cirka fem kilometer i diameter och tio till tolv kubikkilometer magma. Katla ligger under glaciären Mýrdalsjökull och det finns bebyggelse nära vulkanen. Förutsättningarna för ett mycket kraftfullt och ödesdigert utbrott finns alltså.

Eyjafjallajökulls magma kommer från ett djup på cirka 30 kilometer, och är också av en annan typ än Katlas. Flödet av magma till Eyjafjallajökull började sannolikt redan 1994 efter en serie av jordskalv. Jordbävningarna blev sedan till och från alltmer intensiva, för att kulminera i mars i år då de plötsligt gick från att vara djupa till grunda. Strax före midnatt den 20 mars började utbrottet vid Fimmvörðuháls.

De utbrott vid Katla som har ägt rum efter att Eyjafjallajökull har erupterat (omkring år 920, 1612 och 1821-1823) har varit förhållandevis små. De har också ägt rum upp till ett och ett halvt år efter Eyjafjallajökull. Och sambandet är som sagt en omstridd fråga.

Ett inskott av magma från Eyjafjallajökull till Katla är visserligen tänkbart. Det skulle då röra sig om ett inskott som sträcker sig femton kilometer. Sådant har hänt tidigare, om än inte vid Katla. Och Katla har erupterat många gånger medan Eyjafjallajökull slumrat.

Sambandet kan i stället vara så enkelt som att ökad aktivitet vid en plats skapar aktivitet vid en närliggande plats.

Katlas senaste stora utbrott ägde rum 1918. Mindre utbrott tros ha ägt rum 1955 och 1999. Då översvämmades floden Jökulsá á Sólheimasandi på grund av en förmodad eruption. Men det är också svårt att tillämpa någon form av tidtabell på en vulkan - utbrotten tycks ofta gå i cykler, men det finns också många andra faktorer att ta hänsyn till. Ett stort utbrott vid Katla tycks historiskt sett innebära längre perioder av vila. Utbrottet 1918 var också mycket omfattande.

Institute for Risk and Disaster Reduction fastslår också att jordskalven nära Katla har ökat med 200 procent. Det är visserligen sant, men slutsatsen är ändå ytterst tveksam. Det totala antalet skalv för den dagen siffrorna gäller är tre, med epicentrum nära Goðabunga. Den senaste veckan har sex skalv inträffat under Mýrdalsjökull, och det är en normal nivå. Men bara ett skalv ägde rum i direkt anslutning till Katla.

Att dra den typen av slutsatser ur ett så begränsat material är förstås vanskligt. Genom att flytta sig en dag framåt eller bakåt i tiden går det lika bra att hävda att det är fullständigt lugnt vid Katla utan några som helst jordskalv.

Det är dessutom anmärkningsvärt att varken Veðurstofa Íslands eller Jarðvisindastofnun gör samma tolkning av materialet som det brittiska institutet. I deras dagliga lägesrapporter heter det alltjämt att det inte finns några tecken på ökad aktivitet vid Katla.

Att Katla kommer att eruptera inom den närmaste framtiden är sannolikt. Men de fakta som Institute for Risk and Disaster Reduction stödjer sig på är onekligen diskutabla.

Vid Eyjafjallajökull bedöms läget alltjämt som osäkert. Almannavarnir anser att det är för tidigt att säga att utbrottet är över. Även om några nya explosioner inte inträffade under gårdagen fortsätter vattenånga att stiga ur kratern. Jordskalven har blivit glesare. Däremot har ett par jordskalv nära Hekla registrerats i veckan.

Här kan du läsa mer om Eyjafjallajökull och här hittar du webbkameror över Katla och Eyjafjallajökull.

Andra medier om rapporten:
Katla kan vara på väg att vakna: Svenska Dagbladet
Brittiska varningar om Katla: Svenska Dagbladet
Katla kan vara på väg att vakna: Dagens Nyheter
Seismologer varnar: Katla kan få utbrott: Aftonbladet

Grafik: Veðurstofa Íslands