måndag 24 maj 2010

Vill inte störa nationaldagsfirandet med EU

På Islands nationaldag den 17 juni hoppas förhandlingsdelegationen få klartecken till att inleda diskussioner om villkoren för isländskt EU-inträde. Men det gillar inte Reykjavíks idrotts- och fritidsnämnd. Sex av sju ledamöter uppmanar regeringen att inte störa nationaldagsfirandet med EU-frågan.

Samtidigt som EU är på väg att öppna dörren för att inleda förhandlingar om isländskt inträde i unionen, så finns det också EU-företrädare som ifrågasätter det meningsfulla i diskussionerna. I en färsk internrapport som Morgunblaðið tagit del av finns stora frågetecken kring det isländska intresset för medlemskap. Varken bland folket eller i alltinget finns en majoritet för EU-inträde. Dessutom är regeringen splittrad i frågan.

EU-anhängarna var i majoritet för första gången någonsin under en period efter finanskraschen. Sedan dess har stödet åter rasat. I dag har bara 15 procent av islänningarna förtroende för unionen, en siffra som sannolikt kan förklaras med att EU har uppfattats som ett brittiskt och nederländskt redskap i Icesave-tvisten.

Enligt rapporten ska besvikelsen också ha varit stor när EU inte ville medla i konflikten, och där flera medlemsstater aktivt backade upp Storbritannien och Nederländerna.

Chefsförhandlaren Stefán Haukur Jóhannesson säger till Morgunblaðið att han hoppas och tror på klartecken i samband med ministerrådets möte den 17 juni, även om frågan ännu inte finns på dagordningen.

Men idrotts- och fritidsnämnden i Reykjavík är inte lika entusiastisk. Sex av sju ledamöter uppmanar regeringen att se till så att ett beslut från EU inte krockar med nationaldagsfirandet den 17 juni. Socialdemokraten Stefán Jóhann Stefánsson motiverar enligt Morgunblaðið ställningstagandet så här:
"Denna önskan riktad direkt till Islands regering är att se till så att ingen skugga faller över högtidlighållandet av Islands nationaldag genom att det beslutas att inleda förhandlingar om medlemskap mellan Island och EU på denna dag. Det gäller en känslig och kontroversiell fråga och man bör ha i åtanke att en majoritet av befolkningen har sagt sig vara emot medlemskap i unionen."

Den enda som inte stämde in i uppmaningen var Socialdemokraten Oddný Sturludóttir:
"Idrotts- och fritidsnämnden är en absurd plats för att diskutera utrikespolitik. När EU håller möte den 17 juni ska det vara barnens dag i staden - inte de partier som motsätter sig EU-medlemskap."

Sigurður Þórðarson, färsk partiledare för Liberalerna, skriver på sin blogg att nationaldagsfirandet handlar mer om korv med bröd och cola:
"Det kommer aldrig vara något annat än olyckligt för Island att ge upp kontrollen över tillgångarna inom fisket, men det är särskilt osmakligt att inleda en sådan process på själva nationaldagen. Djupare går det inte att sjunka."

Här kan du läsa mer om Island och EU.