lördag 26 juni 2010

Arbetslösheten på Island fortsätter minska

Arbetslösheten fortsätter att minska. Under maj var i snitt 8,3 procent av islänningarna utan jobb. Det visar ny statistik från Vinnumálastofnun.

För andra månaden i rad minskar arbetslösheten på Island. Andelen arbetssökande backade i maj med 0,7 procentenheter jämfört med april. Samma månad 2009 var arbetslösheten 8,7 procent.

Vinnumálastofnun förutspår fortsatt ljusning på arbetsmarknaden i juni. Arbetslösheten väntas då ligga mellan 7,7 och 8,1 procent. De flesta nya jobben skapas inom bygg- och infrastruktursektorn.

I snitt var 13 875 personer arbetslösa under maj. Fler män än kvinnor har fått jobb, och utvecklingen är mer positiv på landsbygden än i Reykjavíkområdet. Sex av tio arbetslösa har sökt jobb i över ett halvår. Var tredje har varit utan jobb i minst ett år. Var femte arbetslös är under 25 år.

Män är dock alltjämt arbetslösa i högre utsträckning än kvinnor, 8,8 procent respektive 7,7 procent. Arbetslösheten slår alltjämt hårdare mot huvudstadsregionen än landsbygden.

Flest arbetslösa finns på Suðurnes där 13,5 procent saknar jobb. I Reykjavíkområdet är arbetslösheten 9,1 procent, Norðurland eystra 6,6 procent, Suðurland 6,0 procent, Vesturland 5,2 procent, Austurland 4,3 procent samt Västfjordarna och Norðurland vestra 3,6 procent.

Två isländska kommuner har full sysselsättning, Skorradalshreppur i Vesturland och Bæjarhreppur i Västfjordarna.

Arbetslöshetsersättning utbetalas i högst tre år. Tusen personer väntas enligt Morgunblaðið utförsäkras från a-kassan inom de närmaste 300 dagarna. Därefter kan de få försörjningsstöd från kommunen, men den ersättningen är i hela landet lägre än miniminivån i a-kassan.

Här kan du läsa mer om arbetslösheten på Island.