torsdag 10 juni 2010

Dagens citat

"Jag har fått mycket skarp kritik från mina sympatisörer och många har lämnat partiet på grund av den här frågan. ... Jag anser att nämnden gått väldigt långt för att möjliggöra för Magma att komma hit till landet och investera."

Gröna vänsterns Lilja Mósesdóttir i Vísir om beslutet att tillåta Magma Energy att bli majoritetsägare i HS Orka - läs mer om köpet här.