söndag 27 juni 2010

Definitivt stopp för tvångssteriliseringar

Lagen från 1938 som tillåter steriliseringar av människor har skrotats. Sista gången lagen tillämpades var 1971. Under den perioden steriliserades fyra män med stöd av lagen genom att ta bort testiklarna.

Redan 1975 ersattes lagarna om aborter och sterilitet, men lagen som under vissa villkor tillät steriliseringar blev kvar. Sådana kunde, med samtycke från den berörda, tillåtas om det rör sig om en person som är dömd för sexualbrott och bedöms vara kapabel till återfall. Även rikspolischefen kunde föreslå en utredning om sterilisering.

Mellan 1938 och 1975 tvångssteriliserades totalt ett sextiotal islänningar. Majoriteten var unga män och kvinnor. Syftet var att förhindra att personer som ansågs som olämpliga föräldrar fick barn. Det gällde enligt myndigheterna män och kvinnor som hade fysiska eller psykiska funktionshinder.

De som steriliserades övertalades ofta till att gå med på ingreppet, utan att förstå innebörden av det. När tvångssteriliseringarna avslöjades 2008 visade det sig också att motiveringen ibland inte var mer än att personen var dyslektisk.

Då utnyttjades ett annat avsnitt i den lag som nu skrotats i sin helhet. Hälso- och sjukvårdsminister Álfheiður Ingadóttir motiverade i alltinget avskaffandet med att lagen inte är förenlig med de värderingar som råder i dag:
"Den ideologi som den nämnda lagen byggde på var rasbiologisk, och är inte förenlig med dagens föreställningar om respekt för den enskilde och dess rättigheter."

Här kan du läsa mer om lagen och uppmärksammade steriliseringar.