måndag 21 juni 2010

Diplomater: EU mot Island i Icesave-tvisten

Icesave-tvisten är inte längre en dispyt mellan Island och Storbritannien samt Nederländerna. Det är en tvist mellan EU och Island som i högsta grad kommer att påverka förhandlingarna om medlemskap i unionen. Nederländska toppdiplomater hävdar att det nu finns en gemensam EU-linje i Icesave-tvisten.

Den 17 juni gav EU klartecken för Island att inleda förhandlingar om inträde i unionen. Utöver förväntat komplicerade överläggningar om fiske- och jordbruksfrågor ligger två ultimatum på bordet: Tyskland kräver att Island upphör med valfångst, och något medlemskap blir inte aktuellt innan det finns en lösning på Icesave-tvisten.

Island har hela tiden hävdat att Icesave och EU-medlemskapet är två skilda saker. Storbritannien och Nederländerna har däremot hotat att bromsa eller stoppa förhandlingarna om inte Island tar ansvar för Icesave. Den isländska regeringen anses nu ha givit så långtgående garantier, bland annat genom Internationella valutafonden där även Kina enligt Morgunblaðið hjälpte till, att länderna godkänner förhandlingsstarten.

Men enligt Nederländerna är Icesave nu alltså en tvist mellan EU och Island. Toppdiplomater som EU Observer talat med hävdar att EU sluter upp bakom Nederländerna och Storbritannien:
"[They have] managed to convince the other member states that this is not a bilateral issue. It's turned into a whole-of-EU issue - that's very important. ... It is essential to underline that in the course of negotiations the extent to which Iceland sticks to its international obligations will determine the momentum of the talks."

I teorin betyder uppgifterna inte särskilt mycket. En lösning på Icesave-tvisten är ett måste om Island ska släppas in i EU. Men i praktiken kan de få stora konsekvenser.

De isländska EU-motståndarna har redan lyckats förmedla bilden av att stora EU har gaddat ihop sig mot lilla Island för att med hjälp av utpressning tvinga fram en uppgörelse om Icesave utanför domstol. Om EU faktiskt skulle ta offentlig ställning för Nederländerna och Storbritannien lär inte unionens sviktande popularitet och förtroende öka.

Länder som Sverige och Danmark har tidigare slutit upp bakom Nederländerna och Storbritannien genom att villkora lån till Island med en lösning på Icesave-tvisten. Polen och de baltiska staterna har däremot i stor utsträckning betraktat Icesave och EU som två skilda frågor.

Finansminister Steingrímur J. Sigfússon säger till Morgunblaðið att det inte finns något stöd för den nederländska ståndpunkten:
"Jag ser på det här som två helt skilda frågor. ... Det kan mycket väl vara så att de anser det från sin sida. Då är det ensidigt å deras vägnar. Det här är inte något som vi har accepterat eller skrivit under."

Internationella valfångstkommissionen träffas i veckan i Marocko. Ett kompromissförslag om mindre kvoter fördelade på tio år samt stopp för export av val ligger på bordet. Islands representant Tómas H. Heiðar säger till Morgunblaðið att läget är låst och att förslaget sannolikt kommer att röstas ned.

Här kan du läsa mer om EU och Icesave.