fredag 25 juni 2010

Fiasko för valfångstmöte - jakten fortsätter

Internationella valfångstkommissionens möte i Marocko slutade som väntat resultatlöst. Förbudet mot jakt på val kvarstår - men Japan, Norge och Island som aldrig skrivit under avtalet jagar vidare.

Den kompromiss som förkastades gick ut på att valfångst skulle tillåtas under tio år, men med internationellt bestämda kvoter som gradvis skulle fasas ut. Varken valfångstnationerna eller de mest uttalade motståndarna godtog förslaget. Island ställde sig också bakom Grönlands önskan att utöka jakten på knölval.

Läget är låst. Motståndarna hävdar att flera arter som jagas är hotade, medan Island anser att kvoterna främjar hållbar jakt.

Islands regering är visserligen måttligt förtjust i jakten, och vill hädanefter bara dela ut tillstånd för två år i taget. Det kan möjligen vara ett sätt att försöka blidka EU, där Tyskland kräver totalt fångststopp för att släppa in Island i unionen. Så långt vill inte regeringen gå, men den har tidigare inte sagt sig vara för något annat än småskalig kustnära fångst.

Island har i år utfärdat en fångstkvot på 200 sillvalar och 200 vikvalar. Dessutom finns en överstående kvot från förra året på 80 djur. Hafrannsóknastofnun rekommenderar till 2011 på 216 vikvalar och 154 sillvalar.

Rekommendationen är något högre än för 2010, då myndigheten föreslog jakt på 200 vikvalar och 150 sillvalar. Hittills i år har Félag Hrefnuveiðimanna fångat 19 vikvalar som alla landats i Kópavogur.

67-årige Kristján Loftsson välkomnade fiaskot i Marocko. Redan som trettonåring ställde han sig i fören på sin fars fartyg för att spana efter val. Sedan dess har han närmast kommit att personifiera den isländska valfångsten.

Kristján Loftsson är en frispråkig person. Han förklarar ofta att valfångsten bidrar till att öka mängden fisk i havet. Han vill inte se någon utrotningsjakt, utan hållbar fångst som följer samma principer som det traditionella fisket. Att vissa dömer ut valfångsten är enligt honom en kulturfråga - och därför säger han tlll AFP att han hoppas att Island stannar utanför EU:
"The debate here is all about creating unemployment. ... Iceland is a small country. If you compare the figure with the population in America, it would have an impact of cutting 15,000 jobs. ... The worst are the United States and especially the European Union. ... Those who want us to stop whaling killed 64,000 blue whales between 1933 and 66, and 105,000 fin whales in the Southern Ocean. The most vocal are the ones with a guilty conscience."

Här kan du läsa mer om valfångst.

Andra medier om valfångsten:
Rädda Willy: Expressen (ledare)
Blötdjur: Sydsvenskan (ledare)